Adviescommissie voor meer beeldende kunst in Amstelveens straatbeeld

AMSTELVEEN – Naast de vorig jaar geïnstalleerde kunstraad wordt er binnen de Amstelveense kunstsector een adviescommissie beeldende kunst (ABK) opgericht. Bedoeling is dat deze commissie onder meer zorgt voor een transparante procedure bij het plaatsen of aankopen van beeldende kunst. Binnen het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente wordt de aanschaf van deze kunst geïntensiveerd.

De ABK moet gevraagd en ongevraagd een onafhankelijk advies aan de gemeente gaan geven over de aanschaf van beeldende kunst. Daarnaast wordt de raad betrokken bij het opstellen van plannen rond de gemeentelijke kunstcollectie, de percentageregeling beeldende kunst (geld voor kunst bij gemeentelijke bouwprojecten) en het atelierbeleid.

Voor de ABK worden door B&W vier leden vier jaar benoemd. Het gaat om oud-gemeentesecretaris Rein Schurink, beeldend kunstenaar Jan Verschoor, architectuurcentrumdirecteur Gabriël Verheggen en zelfstandig curator Margitte Verwoerdt. Per project wordt afhankelijk van locatie, geïsoleerde of toegepaste kunst, doel beeldende kunst (bijvoorbeeld landmark of knuffelbeelden) een vijfde lid aan de adviescommissie toegevoegd. Dit gebeurt door de adviescommissie in samenspraak met de gemeente.

De commissie moet zo’n vier keer per jaar samenkomen en de leden ontvangen 125 euro per bijeenkomst.