Burgemeester doet dringend beroep op Amstelveners

AMSTELVEEN – Burgemeester Tjapko Poppens heeft alle Amstelveners aangeschreven in een bewonersbrief. In de brief worden de diverse maatregelen uitgelegd en doet de burgemeester een dringend beroep op inwoners om deze maatregelen op te volgen.

Beste Amstelveners,

Corona is van grote invloed op ons dagelijks leven. Dat zorgt voor onzekerheid, ook omdat we niet weten hoe lang dit nog gaat duren. De economische en maatschappelijke impact voor Amstelveen is groot. Daarnaast neemt ook in Amstelveen het aantal mensen dat ziek is toe. Ik leef zeer met hen mee en wens hen veel beterschap toe.

Corona treft ons allemaal. Iedereen kan besmet raken, ongeacht leeftijd, afkomst, religie of gender. Iedereen kan het virus krijgen en verspreiden. Onze ouderen en zwakkeren zijn het meest kwetsbaar en moeten door ons allemaal beschermd en geholpen worden.

De komende weken zijn cruciaal. In deze brief leest u de belangrijkste nieuwe landelijke maatregelen, en de extra maatregelen die in de regio Amsterdam-Amstelland en ook in Amstelveen gelden.

Daarbij doe ik een dringend beroep op u.

Blijf zoveel mogelijk binnen!
U weet dat we dit met elkaar moeten doen om te zorgen dat onze ziekenhuizen, en vooral de IC-afdelingen, het aan blijven kunnen en zo min mogelijk mensen ziek worden.

Blijft u alstublieft zoveel mogelijk binnen, tenzij dat niet anders kan. U kunt naar buiten voor uw werk, voor boodschappen of een korte wandeling in de frisse lucht.

Landelijke maatregelen
–  Kinderen onder de twaalf jaar kunnen buiten spelen.
Voor alle jongeren en volwassenen geldt: houdt 1,5 meter afstand van andere personen. Waar u ook bent en wat u ook doet.
Groepsvorming van drie of meer mensen is niet toegestaan, tenzij u met elkaar een huishouden vormt. Met een groep bedoelt het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden.

 • Winkels/OV
  Voor winkels die nog open zijn geldt dat zij maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen iedereen 1,5 meter afstand houdt. Indien dit niet gebeurt wordt hiertegen opgetreden. Ditzelfde geldt voor het openbaar vervoer.
 • Contactberoepen
  Kappers en andere ‘contactberoepen’ zoals nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattooshops mogen tot in elk geval 6 april hun beroep niet uitoefenen. Fysiotherapeuten moeten ‘zo veel mogelijk’ via beeldbellen werken. En ook casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde regels als de horeca.
 • Evenementen
  Tot 1 juni vinden er geen evenementen plaats. Koningsdag, de Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag zullen niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn.
 • Religieuze bijeenkomsten
  Religieuze bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken. De reden dat bij deze bijeenkomsten wel meer dan drie personen mogen samen komen ligt in de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid. Ik wil alle religieuze groepen omwille van de volksgezondheid echter sterk ontraden om bijeenkomsten plaats te laten vinden, hoezeer ik de behoefte aan troost en steun ook begrijp.

  Ik ben dankbaar dat het overgrote deel van de synagogen en kerken al over is gegaan naar online diensten. Ik doe een beroep op een ieder om dit te blijven doen. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten.

  Het maximum van 30 mensen geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken.

Aanvullende regionale maatregelen
Wij zien nog plekken in onze stad waar te veel mensen samenkomen. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s opgedragen om hun speciale bevoegdheden in te zetten om extra maatregelen te nemen als dat nodig is. Het gaat om de volgende aanvullende maatregelen voor de regio Amsterdam-Amstelland en ook voor Amstelveen:

 • Markten
  Op markten mogen alleen nog maar etenswaren worden verkocht. Markten blijven daarmee een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. Kramen waar non-food wordt verkocht verdwijnen tijdelijk van de markten zodat er meer ruimte ontstaat. Dit geldt ook voor de vrijdagmarkt en de biologische markt.
 • Fitnessapparatuur in parken/buitenruimte wordt afgesloten
  In de buitenruimte kunnen bezoekers vrij gebruik maken van openbare fitnesstoestellen. Onder normale omstandigheden zijn dat plekken waar mensen
  hun conditie verbeteren. Nu zijn het plekken die de gezondheid kunnen schaden omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de plekken waar de toestellen staan een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen een probleem kan zijn.
 • Voetbalkooien en pannaveldjes worden gesloten
  Onder normale omstandigheden zijn deze plekken bijzonder waardevol voor onze inwoners. Sport verbroedert en houdt ons fit. Op basis van recente waarnemingen ziet het bestuur de omheinde voetbal- en basketbalkooien en pannaveldjes met een hek als een risico voor verspreiding van het coronavirus. Zowel overdag, als er door te veel jongeren op een klein oppervlak wordt gesport. Maar ook ’s avonds als er groepen te dicht op elkaar rondhangen. Speeltuinen en de voor publiek toegankelijke sportveldjes zonder omheining worden niet afgesloten. Wel wordt hier intensiever op gecontroleerd om groepsvorming en drukte te voorkomen.
 • Sportvelden en -parken
  Alle beheerde sportvelden van o.a. sportverenigingen zijn al sinds enkele weken gesloten. Ondanks deze sluiting maken veel inwoners in hun vrije tijd er gebruik van. Omdat ook hier te veel mensen zich te dicht op elkaar bevinden wordt de handhaving op deze plekken geïntensiveerd.
 • Cameratoezicht
  Op plekken waar zorgen bestaan over aanhoudende drukte kan cameratoezicht worden ingesteld. Als het nodig is dan worden ook op die locaties aanvullende maatregelen genomen.

Handhaving
Onze politie en handhavers gaan boetes uitdelen als de regels niet worden nageleefd. Als u zich niet houdt aan de veilige afstand van 1,5 meter dan kan dat dus leiden tot forse boetes.

Tot slot
Ik spreek mijn grote waardering uit voor de mensen in de zorg, bij de hulpdiensten, de schoonmakers, de media, in de supermarkten en overal waar ze ons land en onze gemeente draaiend houden. Voor de mensen die in de verpleeghuizen en zorginstellingen wonen en nu hun bezoek niet meer kunnen ontvangen, wil ik zeggen: Wij denken aan u en ik roep iedereen op om eenzaamheid onder Amstelveners tegen te gaan. Wilt u hulp bieden? Kijk voor de mogelijkheden op www.amstelveen.nl/hulp.

Maakt u zich zorgen, heeft u tips voor de gemeente of heeft u vragen over het coronavirus? Stel uw vraag per e-mail via: corona@amstelveen.nl.

Gelukkig zie ik dat de meeste Amstelveners hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan de regels houden, ook al is het niet altijd makkelijk. Thuis werken, een huishouden met kinderen draaiend houden en ervoor zorgen dat het hele gezin zich aan de adviezen van het RIVM houdt. Ondanks het feit dat we ons in een moeilijke situatie bevinden zie ik ook een enorme veerkracht in onze samenleving. Er zijn allerlei initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen. Ook digitaal ontstaan er allerlei initiatieven om elkaar te bereiken en van dienst te zijn.

Ik ben trots op Amstelveen en hoe we met deze situatie omgaan. Er komt een moment dat we allemaal weer naar buiten kunnen, uitgestelde verjaardagen, huwelijken en andere feestjes kunnen vieren. Laten we daar naar uitkijken.

Ik wens u alle goeds.

Met vriendelijke groet,

Tjapko Poppens burgemeester Amstelveen