Door kinderen gekweekte bomen komen op overkapping A9

AMSTELVEEN – De toekomstige overkapping van de A9 in Amstelveen gaat worden opgefleurd met door Amstelveense kinderen gekweekte bomen. Hiervoor wordt een zogenoemde kinderbomenbank geopend bij schooltuincomplex Akkerbloem aan Langs de Akker. Op deze locatie kunnen kinderen onder begeleiding van de groenspecialisten bomen kweken en onderhouden.

Als de werkzaamheden aan de A9 klaar zijn worden de door kinderen gekweekte bomen geplant op de overkappingen. De verwachting is dat dit gaat gebeuren in 2024 als het werk aan de noordzijde van de A9 gereed is.  Er gaan zo’n 2.000 jonge bomen worden opgekweekt.

De gemeente Amstelveen heeft  de expertise in huis om nieuwe beplantingsplannen te maken en daarvoor bomen op te laten kweken. Rijkswaterstaat (RWS) stelt een budget van 1,1 miljoen euro beschikbaar om binnen de bebouwde kom door RWS gekapte bomen voor de A9 te compenseren. Buiten de bebouwde kom, dus bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos, regelt Rijkswaterstaat dit zelf.