Gemeente reserveert 10 miljoen euro voor noodsteun

AMSTELVEEN – Het college van B en W trekt met de steun van de gehele gemeenteraad tien miljoen euro uit voor een ondersteuningspakket aan maatregelen voor inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven in Amstelveen. Dit pakket biedt hulp bij de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak.

Het lokale ondersteuningspakket is nodig om te voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven onherstelbare schade oplopen nu de samenleving grotendeels stilligt en de inkomsten opdrogen. Met deze maatregelen kan, wanneer nodig onmiddellijk, ondersteuning op maat geboden worden. In spoedeisende gevallen heeft het college de mogelijkheid tot een bedrag van maximaal €50.000 per geval te handelen.

Samenwerken

“De komende tijd gaan we hard aan de slag om het ondersteuningspakket verder te ontwikkelen”, zegt wethouder Herbert Raat (financiën). “Het ondersteuningspakket is aanvullend op de maatregelen die de landelijke overheid en banken nemen om instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven te helpen. Wij zijn er voor degenen die tussen wal en schip vallen.”

Bijstand inwoners

Ook de inkomenspositie van inwoners, zeker zij met een laag inkomen, komt volgens de gemeente onder druk te staan. Naast de maatregelen vanuit het rijk gaat de gemeente nu maatwerk verrichten voor inwoners die het inkomen plotseling sterk zien dalen. Zodat huisuitzettingen of het zonder schone lei beëindigen van een schuldenregeling kunnen worden voorkomen en mensen hun noodzakelijke uitgaven kunnen blijven doen voor bijvoorbeeld gas, water en licht.

De gemeente meldt dat er veel extra aanvragen binnenkomen voor een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Ook deze aanvragen worden coulant behandeld en er wordt hulp op maat geboden. Directe bemiddeling naar werk is tijdelijk stop gezet.

Procedure

De gemeente werkt op het ogenblik aan de definitieve uitwerking van het Amstelveense ondersteuningsfonds. Zodra meer bekend is over de aanvraagprocedure, wordt dat bekend gemaakt. Het callcenter van de gemeente kan hierover nog geen vragen beantwoorden. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 8 april formeel besluiten over het ondersteuningspakket.