Nestkasten en bloembollen tegen eikenprocessierups

 Door de opmars van de eikenprocessierups in 2019 is het extra aantrekken van natuurlijke vijanden van de rups, zoals vogels en insecten, heel belangrijk. Dit voorjaar plaatst de gemeente 40 nieuwe nestkasten voor vogels op plekken waar veel eikenprocessierupsen voorkomen, zoals bij eikenbomen. Daarnaast zijn in het najaar van 2019 grote aantallen bloembollen geplant om insecten te lokken die eitjes en larven van de rups eten.

Waar mensen en dieren veel last hebben van de haren van de eikenprocessierups, vinden veel vogelsoorten de rups helemaal niet vervelend. Vogels zoals de kool-, en pimpelmees, spreeuw en boomklever eten de rups graag en hebben ingenieuze manieren ontwikkeld om de rups te ontdoen van zijn brandharen. Koolmeesjongen eten meer dan 60 rupsen per dag. Door in het voorjaar al maatregelen te nemen, zorgt de gemeente voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups naast de reguliere bestrijding door nesten te fixeren en weg te zuigen. Wethouder groen Floor Gordon: “De nestkasten en bloembollen zijn mooie voorbeelden van natuurlijke bestrijdingsmethodes die ook nog eens zorgen voor een goede biodiversiteit in de stad. Een win-win situatie dus.”

Recordaantal bloembollen
Nog nooit eerder zijn er zoveel bloembollen in Amstelveen geplant als het afgelopen jaar. Meer dan 650.000 bollen op zichtbare locaties verspreid door de stad. Ze geven al in het vroege voorjaar stuifmeel en nectar af en trekken zo de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan, zoals sluipwespen en gaasvliegen. Samen met de bloem- en kruidenrijke bermen zorgen de bloembollen voor een goed evenwicht in de biodiversiteit van de stad. Biologen schatten in dat het stimuleren van biodiversiteit rond eikenbomen op termijn mogelijk kan leiden tot 85 procent minder eikenprocessierupsen.