PBO RTVA zoekt nieuwe leden

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de publieke lokale omroep RTV Amstelveen (RTVA) wil graag in contact komen met kandidaten voor het lidmaatschap.

Het PBO heeft de taak om onder meer:

 • volgens de regels van de Mediawet, het programmabeleid van de omroep vast te stellen en op uitvoering te toetsen
 • het bestuur van RTVA gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • jaarlijks aan het Commissariaat van de Media (CvdM) en de gemeente Amstelveen te rapporteren over het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid

In de regel komt het PBO minimaal viermaal per jaar in vergadering bijeen

De samenstelling van het PBO dient representatief te zijn voor de (gender) pluriformiteit in de Amstelveense gemeenschap.

Mede omdat een aantal van de huidige leden te kennen heeft gegeven hun zetel op korte termijn ter beschikking te stellen, wil het PBO graag in contact komen met kandidaten die:

 • in Amstelveen wonen en/of werken
 • affiniteit c.q. ervaring hebben met journalistieke vraagstukken in het algemeen en de (ontwikkelingen in de) moderne media in het bijzonder;
 • als lid van het PBO een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit en het succes van een publieke omroeporganisatie.

Zij die een van de volgende stromingen representeren kunnen zich zelfstandig melden of zich door hun organisatie laten kandideren:

 • Maatschappelijke zorg en welzijn
 • Cultuur en kunst
 • Kerkgenootschap c.q. genootschap op geestelijke grondslag
 • Werkgevers
 • Onderwijs en educatie
 • Etnische c.q. culturele groepering
 • Sport en recreatie

Belangstellenden kunnen dit gemotiveerd kenbaar maken door middel van een schriftelijke reactie aan de voorzitter van het PBO, de heer Rien Alink, alinkm@xs4all.nl.

Nadere informatie kan desgewenst worden verkregen bij Office RTVA, Dirk Landsaat 0622338676

Amstelveen, 4 maart 2020