Theatervoorstelling ‘Holy Moses’ in Paaskerk Amstelveen

AMSTELVEEN – De theatervoorstelling ‘Holy Moses’ wordt op vrijdag 13 maart uitgevoerd in de Paaskerk Amstelveen. Vanuit de drie grote religieuze stromingen spelen drie vrouwen, Eveline Masetti, Saïda Franken en Marion Rosenthal elk hun eigen levensverhaal rond het verhaal van Mozes (Bijbel), Mosje (Thora) en Musa (de Koran). Over hun eigen (on)geloof en (on)wetendheid. Door oprecht zichzelf en de ander te ontmoeten, vinden ze een vrede, die in stilte verscholen is. 

Over… afkomst en bestemming
Over… grenzen overgaan en over tegen grenzen aanlopen
Over… de verwarrende rol, die religie kan spelen
Over… de verbindende rol, die religie ook kan spelen

Aspecten uit het leven van Mozes verbinden de drie vrouwen met waar zij en wij als mens momenteel zijn. Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen: je waardevol of waardeloos voelen; leiding moeten geven maar niet goed weten wat je eigen plek is; de boodschap van het geloof brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je geloof. Ook Mozes – of Mosjé of Musa – worstelde met die vragen. Hij leidde zijn volk door de woestijn en kreeg de opdracht om de Tien Geboden aan zijn mensen voor te leggen, maar ook hij twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol.
‘Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat van een ander te plaatsen’, zegt Franken. ‘Maar het is een smal koord waar je op staat’, zegt Rosenthal. ‘Je dondert er zo weer vanaf’.

Deze voorstelling is gemaakt voor het Verhalenhuis in Haarlem en daar eind januari twee keer opgevoerd. Met muzikale begeleiding van René van der Rijst en regie van Suzanne Mijnheer.

Vrijdag 13 maart, aanvang 20.00 uur in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Na de pauze is er een nagesprek. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.