Vrijdagmarkt gaat door met alleen etenswarenverkopers

AMSTELVEEN – De Amstelveense weekmarkt gaat vrijdag opnieuw door. De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft warenmarkten mogelijk gemaakt, indien aan strenge voorwaarden wordt voldaan. In het licht van de recente kabinetsmaatregelen is aanvullend regionaal afgesproken om non-food kramen te weren om mogelijke drukte tegen te gaan.

 Weekmarkten worden gezien als een openlucht-supermarkt die voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt aan de vermindering van druk op en drukte in de gewone supermarkten naar het oordeel van de voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Naast voorwaarden voor het verlenen van doorgang aan grotere weekmarkten vanuit de veiligheidsregio, doet de gemeente een dringend beroep op bezoekers en ondernemers om zich aan de voorschriften te houden voor een veilige markt.

Om nog meer ruimte op de markt te creëren, worden alleen warenkramen toegestaan die eerste levensbehoeften (etenswaren) verkopen. Ook gelden wederom duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit “corona-protocol” is conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De marktmeester en handhavers van de gemeente zien toe op naleving van deze regels. Bij niet voldoende afstand of groepsvorming vindt handhaving plaats en indien nodig sluiting.