Woningeigenaar Westwijk moet woning overschilderen

AMSTELVEEN – Een huiseigenaar in Westwijk die zijn huis felblauw heeft geschilderd, moet dit van de gemeente Amstelveen terugbrengen in een lichtere kleur op last van een dwangsom. De gemeente heeft meerdere klachten ontvangen van omwonenden. Het college en de Stadsbouwmeester hebben geoordeeld dat er sprake is van een welstandsexces.

De woning aan De Botmar is het enige huis in de omgeving met een felblauwe kleur. In 1994 heeft de gemeente een vergunning verleend voor de woning met gevels in een lichtblauwe kleur. De andere huizen in de buurt hebben een witte of lichte zandkleur. De felle kleur blauw die vorig jaar is aangebracht wijkt hier sterk van af, waardoor het woongebied geen eenheid meer vormt.

Lastige kwestie

Wethouder Herbert Raat (handhaving): “De zaak is gaan rollen, nadat we meerdere klachten ontvingen van omwonenden. Zowel van huiseigenaren aan De Botmar als de Marshallsingel. Het is een lastige kwestie die van beide kanten te beargumenteren is. Daarom ben ik zelf gaan kijken, nadat bleek dat ook de Stadsbouwmeester van mening is dat er sprake is van een welstandsexces. Het kwartje is de kant van de omwonenden opgevallen en we hebben besloten om te gaan handhaven.”

De gemeente is op basis van de Woningwet en de Welstandsnota bevoegd om handhavend op te treden bij een welstandsexces. Een welstandsexces houdt in dat er buitensporigheden in het uiterlijk van een bouwwerk zijn aangebracht die ook voor niet-deskundigen overduidelijk zijn. Bijvoorbeeld als de gevels die naar de openbare weg gericht zijn zodanig veranderd worden dat het bouwwerk niet meer past in het ontwerp en de vormgeving van de wijk en de aangrenzende woningen.

Lichtblauw

De gemeente heeft eind 2019 het handhavingstraject gestart. Recent is de huiseigenaar op last van een dwangsom verplicht om de kleur terug te brengen tot lichtblauw zoals oorspronkelijk vergund, of een andere lichte kleur die aansluit bij de omgeving. Volgens het Nederlands Kleur Instituut is de huidige kleur een zeer verzadigde kleur blauw en kan deze niet als lichtblauw worden aangemerkt. Door over te gaan tot handhaving voert de gemeente de wet- en regelgeving uit en wordt ongewenste precedentwerking voorkomen.