40 procent minder restafval in Amstelveen

AMSTELVEEN – In 2018 is geleidelijk het Anders Inzamelen van afval ingevoerd. Dit om de hoeveelheid restafval per huishouden te verlagen. En dit heeft effect, in 2019 is maar liefst 40 procent minder restafval opgehaald dan in 2017.

Alle gemeenten moeten het percentage gescheiden huishoudelijk afval verhogen, Amstelveen dus ook. Het doel is dat iedereen in 2021 driekwart van het afval scheidt. Op dit moment is dat een percentage van 63 procent in Amstelveen. In 2017 was dat nog 54 procent. Om dit percentage gescheiden afval te verhogen, en de hoeveelheid restafval per huishouden te verlagen, is vanaf 2018 geleidelijk Anders Inzamelen van afval ingevoerd. Bewoners van laagbouw moesten hun restafval wegbrengen naar ondergrondse afvalcontainers en de grijze kliko’s werden bakken voor plasticafval. In 2019 zijn alle wijken overgegaan op dit nieuwe systeem van afval scheiden.

De gemeente heeft de cijfers van 2017 en 2019 vergeleken. Het overgangsjaar 2018 is hierbij buiten beschouwing gelaten. Uit de cijfers blijkt dat de hoeveelheid restafval is afgenomen met maar liefst 40 procent, van 201 kilo per inwoner in 2017 naar 139 kilo in 2019.

Wethouder Floor Gordon (afvalbeheer): “Na een periode van gewenning zien we dat onze inwoners hun afval steeds beter sorteren. Het wegbrengen van restafval met een afvalpas is ingeburgerd zo lijkt het. Ik ben heel tevreden met de behaalde resultaten.”

Gescheiden inzameling grondstoffen

In 2019 is 29,2 kilo PMD per inwoner ingezameld. Dit is maar liefst driemaal zoveel als in 2017. De hoeveelheid ingezameld GFT is 49 kilo per inwoner. In 2017 was dit nog 45 kilo. In gewicht is het ingezameld papier en karton iets afgenomen: van 48 kilo per inwoner in 2017 naar 43 kilo per inwoner in 2019. Dit komt doordat er relatief meer karton in de ondergrondse containers en (mini)containers wordt gedaan. Karton heeft een lager gewicht dan papier. De toename van karton komt onder andere door het groeiend aantal aankopen bij webwinkels. Tot slot is in 2019 gemiddeld één kilo per inwoner meer textiel ingeleverd dan in 2017, dat komt neer op een stijging van 30 procent.

“Dankzij onze inwoners gaat ons afvalscheidingspercentage omhoog en de hoeveelheid restafval omlaag. Ik bedank Amstelveners voor hun inzet en hoop dat deze trend zich doorzet,” aldus Gordon.

Om het afvalscheidingspercentage nog verder te verhogen en de hoeveelheid restafval te verlagen, worden door de gemeente dit voorjaar 20 GFT-containers bij de hoogbouw geplaatst. Op 27 locaties kunnen bewoners van de hoogbouw hun groente- en fruitafval scheiden en apart houden van het restafval.