Aantal meldingen kindermishandeling blijft tegen verwachting in constant

AMSTELVEEN – De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot meer meldingen van kindermishandelingen bij Veilig Thuis. Dat meldt het college in een update aan de gemeenteraad van Amstelveen. De verwachting was dat door de sluiting van de scholen en het vele thuiswerken er meer meldingen zouden binnenkomen. Het het aantal meldingen wijkt echter niet af ten opzichte van voor de crisis. 

Door de coronacrisis is er in de jeugdhulp wel het een en ander veranderd. Op het ogenblik wordt zoveel als mogelijk hulp op afstand gebonden, zoals per telefoon of Skype. Door regelmatig contact te hebben met de gezinnen wordt een vinger aan de pols gehouden.

Hoewel de meeste instellingen voor dagbehandeling zijn gesloten, zijn sommige instellingen deels geopend om de meest kwetsbare kinderen met veiligheidsrisico’s op te vangen. Kinderen in onveilige situaties kunnen worden opgevangen op de noodvoorziening van de dagopvang.

Het Amstelveense college wijst erop dat in deze coronatijd het accent vooral ligt bij kwetsbare jeugd die met veiligheidsrisico’s te maken heeft.