Amstelveense Lintjesregen 2020

AMSTELVEEN – Vrijdag 24 april ontvingen 12 Amstelveners het bericht dat zij een koninklijke onderscheiding krijgen. Burgemeester Tjapko Poppens sprak via videobellen alle gedecoreerden persoonlijk toe. Vanwege de coronamaatregelen vindt de lintjesregen dit jaar niet in het raadhuis plaats. Later dit jaar vindt nog een feestelijke uitreiking van de onderscheidingen plaats in het raadhuis.

Burgemeester Tjapko Poppens: “Deze tijd laat meer dan ooit zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze samenleving. Ik ben trots op al onze Amstelveense vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verenigingen, organisaties en mensen die onze hulp en ondersteuning nodig hebben. Vandaag onderscheiden we 12 Amstelveners als erkenning voor hun buitengewone maatschappelijke verdiensten.”

Het gemeentebestuur van Amstelveen feliciteert alle decorandi van harte met deze welverdiende onderscheiding.

De heer R.H.J. Brouwer (Ronald)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf zijn veertiende is de heer Brouwer een fervent rolstoeldanser. Eerst als leerling en daarna als instructeur. In 1993 richt hij de rolstoeldansgroep Firopa op. Vanaf 2013 geeft hij les aan rolstoeldansgroep Jesdancers. Zijn lessen en dansfeesten geven veel plezier, ook de bewoners van zorginstellingen waar hij demonstraties geeft. Naast zijn dansactiviteiten is de heer Brouwer vanaf 1998 een onmisbare vrijwilliger bij Dignahoeve, omdat hij breed inzetbaar is en altijd bereid om mee te helpen.

Mevrouw E. Caransa-de Hond (Lies)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Caransa ontvangt deze hoge onderscheiding voor haar jarenlange inzet om verhalen over de Jodenvervolging levend te houden, opdat wij niet vergeten en ons bewust blijven van waar discriminatie toe kan leiden. Door haar eigen oorlogservaringen met anderen te delen weet zij mensen te raken. Dat doet zij sinds 20005 als gastspreker voor Westerborkeducatie. Ook werkte zij mee aan diverse documentaires. Van 1984 tot 1994 verzorgde mevrouw Caransa samen met de Israëlische ambassade de uitreiking van de hoogste onderscheiding Yad Vashem voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gered. Mevrouw Caransa wordt omschreven als een sociaal bewogen en betrokken persoon.

Mevrouw A.G.M. van Dijk-Meijer (Annie)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Dijk is sinds 1993 vrijwilliger in buurtcentrum de Bolder. Daar helpt zij onder meer bij de woensdagavonddiners voor ouderen. Tot 2006 was zij ook vrijwilliger in de Olmenhof, vanaf 2006 bij Belmonte van stichting Brentano. Ook hier helpt zij een aantal keer per week bij de diners voor bewoners. Ook voor andere werkzaamheden is zij altijd beschikbaar. Mevrouw Van Dijk is zorgzaam, vriendelijk en heeft een plekje in haar hart voor iedereen.

Mevrouw A.G.M. Holla-Fontijn (Moppie)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Holla startte haar lange vrijwilligersloopbaan in 1975 bij de Amstelveense handbalvereniging Kwiek. Met veel creativiteit runde zij de kantine bij een vereniging zonder kantine. De overgang van Kwiek naar sporthal de Kemphaan was een verbetering, maar bracht ook veel werk met zich mee. Mevrouw Holla deed ruim 25 jaar de kantine. In 2003 werd zij vrijwilliger bij het Maatschappelijk Ontmoeting Centrum (MOC). Ze begon met kleinere klussen maar doet nu van alles, variërend van het koken voor bezoekers tot het organiseren van de bingoavonden en de klaverjastoernooien.

De heer D.A. Hollander (Dick)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hollander heeft een passie voor hockey. Sinds 2000 zet hij zich in voor de arbitrage van de hockeysport. Hij geeft cursussen, verzorgt workshops, begeleidt cursisten en is examinator. Inmiddels heeft hij 14.000 jongeren en ouders het scheidsrechtersexamen afgenomen. Een complete scheidsrechtersgeneratie. Ook is hij betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het arbitragebeleid bij verschillende hockeyverenigingen. De heer Hollander wordt omschreven als eerlijk, rechtdoorzee, betrouwbaar en een harde werker.

De heer H.B. Luijken (Henk)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Luijken werkte tot aan zijn pensionering bij de KLM en was vanaf 1958 de drijvende kracht achter het KLM fonds Bijzondere noden. Vanaf 1986 is hij bestuurslid en secretaris van het KLM mannenkoor en organiseerde hij onder meer het programma, de concerten en alle logistieke zaken. Daarnaast was hij jarenlang jeugdleider bij voetbalclub NFC en 12 jaar voorzitter van de bewonerscommissie Kringloop.

De heer A. te Meij (Anton)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Te Meij begint zijn lange loopbaan als vrijwilliger op 17-jarige leeftijd als voorzitter van de jeugdsociëteit van stichting Open Jeugdwerk in Amstelveen. Daarna is hij voorzitter van de turnvereniging FIT te Amstelveen, de Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB), district Haarlem. Vanaf zijn pensionering in 2000 is hij adviseur en hulpverlener voor het te gelde maken van financiële tegoeden vanuit pensioenen, aandelen of verzekeringen. Sinds 2005 zet hij zich in voor de Indische Kwestie. De heer Te Meij is een sociaal bevlogen mens met een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Mevrouw M.D.M. van Munster (Maureen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Munster heeft een lange loopbaan als vrijwilliger bij Vereniging Historisch Amstelveen. Sinds 1990 is zij daar bestuurslid, maar zij doet veel meer. Zij heeft diverse boeken geschreven, werkt mee aan kwartaalblad Amstel Mare, beheert de website en organiseert tentoonstellingen. Ook is zij secretaris van stichting Aemstellant die cultuurhistorische activiteiten bevordert. Daarnaast was zij zeer actief in de wijk, onder meer als secretaris van het wijkplatform Keizer Karelpark en als redactielid voor de wijkkranten. Mevrouw Van Munster wordt omschreven als een betrokken en kundig persoon waarmee het fijn is om samen te werken.

De heer A.W.M. van Oijen (Fred)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Werk en vrijwilligerswerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de heer Van Oijen, directeur van basisschool De Cirkel. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor de taalontwikkeling van internationals binnen Onderwijsgroep Amstelland, sinds 2019 de Taalschool. Ook heeft hij een leerlijn muziek en een Blazersklas opgezet, zodat kinderen tegen een verlaagd tarief een muziekinstrument leren bespelen. Daarnaast is hij organisator van het beachvolleybaltoernooi, de hardloopwedstrijden en mede-initiator/organisator van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor alle basisscholen in Amstelveen. De passie van de heer Van Ooijen voor het onderwijs is aanstekelijk en motiverend voor anderen.

De heer R.C.H. van Toledo (René)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds zijn oudste zoon in 2002 lid wordt van hockeyclub Pinoké is de heer Toledo een actieve, betrokken vrijwilliger van de club. Eerst als teambegeleider van zijn zoon, maar daarna in diverse functies. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan de automatisering van de club en is hij degene die de digitale infrastructuur onderhoudt. Daar zitten wekelijks vele uren werk in. De heer Toledo is een rolmodel voor alle vrijwilligers en van onschatbare waarde voor de club. De club doet nooit een vergeefs beroep op hem en kan dag en nacht op hem rekenen.

De heer G. Wilhelmus (Gerrit)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wilhelmus is sinds 1954 een actieve, betrokken vrijwilliger bij Voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Naast de redactie van het clubblad, de kantinecommissie en elftalleider van de junioren vervulde hij tussen 1979 en 2017 vrijwel alle bestuurdersrollen die de vereniging kent. De heer Wilhelmus is van grote waarde voor de voetbalvereniging en een clubman in hart en nieren. Vanaf zijn pensioen in 1996 tot 2005 was ook chauffeur bij zorginstelling Amstelrade.

Mevrouw C.J.M. Wisse-Van Akkeren (Cor)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Wisse is sinds 1987 vrijwilliger bij zorgcentrum ’t Huis aan de Poel. Zij is coördinator voor het winkeltje dat voorziet in de behoeften van (dementerende) ouderen maar ook een ontmoetingspek voor hen is. Daarnaast is zij vrijwilliger bij het sociaal cultureel werk. Ze helpt bij de activiteiten en verzorgt ook de catering. Ondanks haar hoge leeftijd blijft mevrouw Wisse actief. Zij is loyaal, vriendelijk en behulpzaam en zeer geliefd bij de bewoners en vrijwilligers van het zorgcentrum.

De heer F. Sam (Frans)
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleden op 7 december 2019
De heer Sam begon zijn lange vrijwilligersloopbaan in de muziek, als medeoprichter van radio Tulipa, de omroep van het Nicolaas Tulpziekenhuis. Een duizendpoot, de spil die de omroep draaiend hield. Later stapte hij over naar Radio Amstelveen Lokaal. Ook was hij politiek actief. De meeste tijd besteedde hij het openbaar vervoer. Hij was oprichter van werkgroep Amstelveens Verkeer (WAVER). Later sloot WAVER zich aan bij de landelijke reizigersvereniging ROVER. Hij was jarenlang voorzitter van Amstelland-Meerlanden. Vanwege zijn kennis van het openbaar vervoer was hij ook lid van Reizigers Adviesraad van Vervoerregio Amsterdam. Helaas overleed de heer Sam op 7 december 2019 en kon hij zijn onderscheiding niet ontvangen.