Campagne: ‘Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’

AMSTELVEEN – Velen van ons zitten noodgedwongen thuis door het coronavirus. Ondanks alle beperkingen weet een groot deel van de mensen er met elkaar thuis een weg in te vinden. Soms lopen de spanningen op en daarmee neemt de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling toe. De campagne ‘quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’ roept mensen op extra alert te zijn en melding te maken bij (een vermoeden) van huiselijk geweld.

Het doel van deze campagne is om kinderen en mensen in kwetsbare posities te laten weten dat er hulp is, maar ook om omstanders op te roepen in actie te komen als zij iets merken. Het is een gezamenlijke campagne van het landelijk netwerk Veilig Thuis, het feministische platform De Bovengrondse en Vice Nederland. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer sluiten zich aan bij deze campagne.

Frank Berkhout (wethouder Jeugd): ‘Dat in deze tijd de spanningen oplopen is niet vreemd want het thuiszitten begint zijn tol te eisen. Soms leiden deze spanningen tot agressie, huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar kunnen wij als samenleving wel iets aan doen. Door een beetje extra op elkaar en onze kinderen te letten. Of door advies of hulp te vragen als u zich zorgen maakt om een kind of iemand. Bel gewoon een hulpverlener, zij adviseren wat u kunt doen of bieden hulp.’

De campagne wordt in de gemeente Amstelveen online via facebook, twitter en Snapchat gevoerd. Is er serieus iets aan de hand? Bel 112 bij acuut gevaar. Bel anders Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies of een melding. Bellen of chatten met de kindertelefoon kan ook via 0800-0432. Zie verder www.amstelveen.nl/huiselijkgeweld