Gemeente zoekt snelle oplossing voor klanten failliet Hulpmiddelencentrum

AMSTELVEEN – De gemeente is op zoek naar een oplossing voor de Amstelveense cliënten die voor hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen aangewezen zijn op het failliet verklaarde Hulpmiddelencentrum (HMC).  Doel is de cliënten zo snel als mogelijk te laten aansluiten bij Welzorg of Medipoint. De curator van HMC moet daar wel mee akkoord gaan. 

De gemeente Amstelveen heeft voor de hulpmiddelen een contract met drie partijen: Welzorg, Medipoint en Hulpmiddelencentrum. Over deze laatste komen al vanaf juni 2019 regelmatig klachten binnen. Omdat er weinig verbetering werd geconstateerd gaf de gemeente al geen opdrachten meer aan HMC. Amstelveen was overigens niet de enige gemeente met klachten. Verschillende gemeenten hadden al aangegeven geen dienstverlening van HMC meer af te nemen. Het bedrijf werd uiteindelijk 3 april failliet verklaard.

De Amstelveners die afhankelijk zijn van HMC zijn niet gelijk gedupeerd. Voor een tijdelijke voortzetting van het bedrijf is nog wel financiering gevonden, zodat er gelegenheid is een en ander over ter dragen.

De gemeente Amstelveen heeft zowel gekochte als gehuurde hulpmiddelen bij HMC afgenomen. Dit betekent dat de vervolgtrajecten om tot een oplossing te komen verschillend zijn.