Nog eens vijf miljoen extra voor noodhulp Amstelveen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen reserveert nog eens vijf miljoen euro extra voor noodhulp in verband met de coronacrisis. Eerder had het college al kenbaar gemaakt tien miljoen uit de reserves te halen voor een noodfonds. Omdat woensdag is besloten dat meer mensen een beroep kunnen doen op het noodfonds is dit bedrag opgerekt naar 15 miljoen. 

De raad wil dat het noodfonds via lokaal maatwerk ook voor natuurlijke personen (bijvoorbeeld studenten, minima, zzp’ers) beschikbaar wordt gesteld in het verlengde van al bestaande regelingen. Zo kan de gemeente ondersteuning bieden in situaties waarbij personen tussen wal en schip vallen bij regelingen vanuit het Rijk of bij een acuut financieel of zorgprobleem als gevolg van de corona-uitbraak. De raad wil dat coulance wordt betracht met de voorwaarden van bestaande regelingen of dat waar nodig uitstel van betaling op de gemeentelijke belastingen wordt gegeven.

De gemeente is bereid de culturele, maatschappelijke en sportinstellingen op basis van concreet onderbouwde aanvragen komend halfjaar in liquiditeit te voorzien. De raad heeft aangegeven dat ook kan worden voorzien in onderbouwde liquiditeitsaanvragen van bedrijven en niet door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Daarbij stelt de raad wel dat in geval van bedrijven en instellingen het primaat voor kredietverlening bij banken blijft. Ondersteuning van de gemeente kan plaatsvinden in de vorm van korte termijn bevoorschotting of garantstelling. Deze maatregel is in beginsel gericht op het lokale midden- en kleinbedrijf.

De raad wil dat bij het toekennen van de maatregelen wordt uitgegaan van een maximum van € 50.000,- voor bedrijven/instellingen en van een maximum van € 10.000,- voor natuurlijke personen.