Ontwerp visie op zonne-energie zes weken ter inzage

AMSTELVEEN – Amstelveen heeft als doel in 2040 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Om dit waar te maken zet Amstelveen in op energiebesparing en op het vergroten van het duurzaam opwekken van energie. De ‘Visie op zonne-energie’ is een voorstel over hoe we die duurzame zonne-energie kunnen opwekken. Vanaf 30 april ligt de ontwerp ‘Visie op zonne-energie’ zes weken ter inzage.

Van het totale energieverbruik in Amstelveen ligt het percentage duurzame opwek nu rond de vier procent. Wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening Floor Gordon: “Wij hebben dus een belangrijke opgave om deze duurzame opwek substantieel te verhogen. Zon is een schone energiebron. Met deze richtinggevende en uitnodigende visie (‘ja, mits’) zet Amstelveen in op het vergroten van de kansen op zonnestroom. Tegelijk stellen wij concrete spelregels voor, waaraan voldaan moet worden. Onze beschikbare ruimte is immers schaars en een kwalitatief goede inpassing van zonnepanelen in de omgeving essentieel. Wij zien ondermeer kansen op grote daken en in combinatie met infrastructuur, zoals langs de A9 of boven parkeerterreinen. Kortom: multifunctioneel ruimtegebruik. Wij nodigen initiatiefnemers en anderen van harte uit om met ons de dialoog hierover te voeren!”

De Visie op zonne-energie heeft een relatie met de Regionale Energie Strategie (RES). Net zoals in de Regionale Energie Strategie gaat het in de Visie op zonne-energie namelijk om de relatie tussen het grondgebruik en het opwekken van energie. In de concept Regionale Energie Strategie zijn zoekgebieden opgenomen. In Amstelveen vallen hieronder het nog te realiseren Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en directe omgeving. Andere zoekgebieden betreffen grote daken en combinaties met infrastructuur zoals langs de A9, onder andere ter hoogte van de Krijgsman. Waar in de RES zoekgebieden zijn geformuleerd, is in de Visie op zonne-energie ook geformuleerd op welke manier zoekgebieden in de gemeente ingevuld kunnen worden. Bij de locaties uit de zoekgebieden wordt hiermee gekeken naar goed en multifunctioneel ruimtegebruik en goede ruimtelijke inpassing.

Indienen reactie
De Ontwerp ‘Visie op zonne-energie’ is, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19, online beschikbaar via de site www.amstelveen.nl/duurzaamheid/publicatie/duurzame-gemeente_visie-op-zonne-energie-ter-inzage. U kunt hier ook informatie vinden over hoe u kunt reageren.