Ook noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen biedt in deze crisistijd ook noodopvang aan voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Amstelveense scholen en gemeente werken er hard aan om deze gezinnen goed in beeld te krijgen.

Wethouder Berkhout (onderwijs): “Kinderen in kwetsbare situaties verdienen onze volledige aandacht en hulp. Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties overleg ik wekelijks hoe we deze gezinnen en kinderen kunnen bereiken en welke hulp we bieden. Want er is hulp beschikbaar, op verschillende manieren.”

Vinger aan de pols

Jeugdhulpverleners en het sociaal team van de gemeente houden de vinger aan de pols door deze kwetsbare gezinnen regelmatig te bellen. Ook pedagogisch medewerkers, schoolmaatschappelijk werk, intern begeleiders en leerkrachten doen hun best om kwetsbare kinderen en gezinnen telefonisch te bereiken.

Als blijkt dat kinderen of gezinnen hulp nodig hebben, dan wordt per kind samen met het gezin gekeken naar passende hulp. Dit kan gaan om het verstrekken van internetaansluitingen en devices, meer hulp bij thuisonderwijs, begeleiding thuis of een huisbezoek. Ook noodopvang kan voor deze kinderen en gezinnen een oplossing zijn.

Opvang niet alleen voor cruciale beroepen

Noodopvang is namelijk niet alleen toegankelijk voor Amstelveense kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het is ook gratis toegankelijk voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie In Amstelveen zijn afgelopen week op rustige dagen circa 70 en op drukke dagen 130 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen. In de leeftijd van 4 tot 12 jaar waren dit circa 200 kinderen op piekdagen. Circa 1 op de tien van deze kinderen heeft een sociaal medisch indicatie of komt uit een kwetsbare thuissituatie.