Oud Go-Centrum Schokland wordt gemeentelijk monument

AMSTELVEEN – Het gebouw waar het Europese Go-Centrum was gevestigd aan Schokland wordt een gemeentelijk monument. Omdat de gemeente vreesde dat de eigenaar het pand wilde slopen, werd in oktober 2019 al een spoedprocedure gestart om de status van gemeentelijk monument te verwerven. 

Het pand, een voormalige telefooncentrale, is aangewezen tot gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. De buitenkant van het gebouw is gaaf behouden gebleven en daardoor monumentwaardig, oordeelt de onafhankelijke adviesorganisatie MOOI Noord-Holland.

De telefooncentrale aan Schokland 14 is een ontwerp van de Rijksgebouwendienst. De cultuurhistorische waarde zit in het feit ‘dat de voormalige telefooncentrale een zichtbaar bewaarde herinnering is aan het lokale en nationale telefoonwezen dat in de twintigste eeuw een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Hoewel het pand op nationaal niveau niet uniek is, is het als nutsgebouw voor de gemeente Amstelveen wel degelijk bijzonder’,  schrijft MOOI Noord-Holland  in haar onderbouwing. De Erfgoedcommissie adviseerde het college dan ook om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.