Samenwerking scholen en kinderopvang noodopvang goed van start

AMSTELVEEN – Basisscholen en kinderopvangorganisaties in Amstelveen werken sinds 30 maart samen bij de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Om te horen hoe de eerste week verlopen is bracht Wethouder Berkhout (onderwijs en jeugd) een bezoek aan de zes locaties waar noodopvang gecentreerd is. Hij nam een paashaas met eieren mee om de leerkrachten en pedagogisch medewerkers te bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijd.

Samen gaat goed

Op alle locaties verloopt de samenwerking tussen de leraren en pedagogisch medewerkers goed. Er zijn voldoende mensen aanwezig en er is voldoende ruimte om met de kinderen in kleine groepjes te werken of te spelen. Op sommige locaties zijn vaste blokuren ingesteld waarop de kinderen educatieve ondersteuning krijgen vanuit school. Ook maken de kinderopvang en scholen samen een rooster en dat gaat prima. Wethouder Frank Berkhout: “Het is een lastige tijd. Dan is het goed om te zien dat de inzet van leraren en pedagogisch medewerkers hoog is om de noodopvang samen goed te regelen. De komende tijd zijn ze nog hard nodig. Dat verdient aandacht en een kleine attentie, vindt de gemeente.”

Aandacht voor kwetsbare kinderen

Een aantal directeuren en locatiemanagers geeft aan zich zorgen te maken om kwetsbare kinderen. Kinderen voor wie de school of opvang een veilige haven is. Deze kinderen hebben nu wel recht op noodopvang ook als hun ouders geen cruciaal beroep hebben. Verschillende acties worden ondernomen om deze kinderen en gezinnen te bereiken. Daar gaat de komende tijd de aandacht naar uit. Heeft u zelf ondersteuning nodig bij het thuisonderwijs van uw kind of wilt u noodopvang voor uw kind, neem dan contact op met uw school. Er zijn geen kosten verbonden aan deze noodopvang.