Amstelveen versoepelt voorwaarden starterslening woningen

AMSTELVEEN – Amstelveense starters op de woningmarkt kunnen binnenkort gemakkelijker een gemeentelijke starterslening krijgen voor de aankoop van een eerste huis. Dat wil het college van B en W. “Van de huidige regeling wordt te weinig gebruik gemaakt”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een woning en het bedrag dat iemand bij de bank kan lenen. De huidige voorwaarden zorgden er echter voor dat maar weinig starters echt gebruik konden maken van de regeling. Het college wil de voorwaarden nu aanpassen.

Volgens de huidige voorwaarden kan iemand een starterslening krijgen als de woningprijs onder de NHG-grens van 310.000 euro ligt. Voor woningen met energiebesparende en kwaliteitsverbeterende maatregelen is dat 328.600 euro. De lening kan nu 20 % van de kostengrens zijn, maar niet meer dan 40.000 euro. “Dit maximum willen we schrappen”, zegt Ellermeijer. “Ook willen we de huidige inkomensgrens van 45.000 euro vrijlaten in de nieuwe situatie. De planning is om de nieuwe voorwaarden te laten in gaan per 1 oktober 2020.

De starterslening is te krijgen voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. De lening is in eerste instantie bedoeld voor Amstelveners. “Maar we willen de regeling ook graag openstellen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld zorgpersoneel en leraren ook van buiten Amstelveen”, zegt Ellermeijer. “We zien dat deze groepen zich hier moeilijk kunnen vestigen en willen hen op deze manier perspectief bieden.”

Voor het maximum van 310.000 euro koop je in Amstelveen tegenwoordig een appartement van ongeveer zeventig vierkante meter.