BBA wil voorbereid zijn op verwachte toename fietsverkeer

AMSTELVEEN – Aanpassing van de huidige fietspaden en mogelijk zelfs pop-upfietspaden; de lokale fractie van BBA wil dat het college aan de slag gaat met de verwachte toename van het fietsverkeer in Amstelveen. De partij hoort nu al van veel bewoners dat er weinig ruimte is voor de fietsers en vreest dat bij een toename veel onveilige situaties gaan ontstaan. 

Volgens BBA zijn mensen sinds de Coronacrisis meer gaan fietsen en de populariteit van elektrische fietsen lijkt onverminderd te stijgen. Daarom wil de partij dat het gemeentebestuur de fietspaden van Amstelveen aan een nieuwe beoordeling onderwerpt.

De ANWB maakte onlangs bekend dat een aanzienlijke blijvende toename van het fietsverkeer te verwachten is. Afgelopen vrijdag deed de directeur van de ANWB, Frits van Bruggen in de landelijke media een beroep op de lokale overheden hun fietspaden daarop aan te passen.

Uit een recente peiling van de ANWB onder 2.100 mensen blijkt dat ongeveer 27% van de ondervraagden denkt straks vaker met de fiets te pakken. Bovendien stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat nieuwe gewoonten zoals het vaker op de fiets stappen ook op langere termijn effect kan hebben op ons reisgedrag.

Jacqueline Solleveld, raadslid  van oppositiepartij BBA vindt dat er aan de fietspaden in Amstelveen nog wel wat te verbeteren valt: “Wij willen weten of het college in kaart heeft waar de knelpunten zitten in ons fietsennetwerk en of het college bereid is om de lopende fietspaden-projecten opnieuw te beoordelen¸ waarbij te denken valt aan onder andere het Kazernepad. Daarnaast willen we weten of het college bereid is om te onderzoeken of voor de korte termijn het aanleggen van tijdelijke ‘pop-up- fietspaden’ op cruciale plekken een mogelijkheid biedt om meer ruimte te creëren voor de fietsers.”