Burgemeester roept op: “Blijf volhouden ondanks nieuwe fase met meer vrijheid!”

AMSTELVEEN – Vanwege de nieuwste Corona maatregelen heeft onze burgemeester Tjapko Poppens opnieuw een brief geschreven aan alle inwoners van Amstelveen. Hierin wordt onder meer opgeroepen dat wij met elkaar moeten blijven volhouden, inclusief de maatregelen vanuit RIVM. De gehele brief is hieronder te lezen.

Beste Amstelveners,

Al meer dan zes weken zitten we thuis. We werken thuis, we voeden thuis op, we proberen thuis gezond en fit te blijven, zelfs Koningsdag vierden we afgelopen maandag thuis. We proberen er het beste van te maken, maar hoe langer het duurt, hoe meer moeite het ons kost. We willen ons normale leven terug. Weer aan de slag, vrienden en familie zien, simpele dingen doen die zes weken geleden nog vanzelfsprekend waren. Even naar de kapper, de sportclub of het café.

Helaas zit dat er voorlopig niet in. De maatregelen van de afgelopen weken hebben weliswaar tot een daling van het aantal besmettingen en ernstig zieken geleid, maar de ziekenhuizen liggen nog vol en er is maar weinig voor nodig om een nieuwe uitbraak te krijgen. Daarom verandert er op korte termijn niet veel: vrijwel alle maatregelen blijven van kracht en we blijven erop toezien dat de regels worden nageleefd.

Het kabinet heeft vorige week wel een eerste voorzichtige stap gezet om kinderen en jongeren wat meer ruimte te geven. Vanaf 11 mei mogen basisschoolleerlingen gedeeltelijk weer naar school, de kinderopvang gaat open en kinderen mogen onder begeleiding weer buiten sporten. Scholen in het voortgezet onderwijs treffen voorbereidingen om in juni weer open te gaan. De scholen, kinderopvang en sportverengingen zijn hard aan het werk om dit in goede banen te leiden. Sinds 29 april is een aantal voorzieningen in de openbare ruimte weer open.

Het is nog niet veel, maar het laat wel zien dat we een nieuwe fase ingaan. Een fase waarin we langzaamaan wat meer vrijheid krijgen. Het is belangrijk dat we daar op een verantwoordelijke en verstandige manier mee omgaan. Afgelopen weken hebben we laten zien dat we dat kunnen. Daar wil ik u een groot compliment voor geven.

Maar we zijn er nog niet. We moeten nog even volhouden en ons aan de maatregelen blijven houden, terwijl we gaan nadenken over de manier waarop onze stad straks weer open kan. Met meer afstand van elkaar in de openbare ruimte, met vaker handen wassen en door drukke plekken te mijden. Het wordt een manier van samenleven waarvan nog niet helemaal duidelijk is hoe die er precies uit gaat zien. Het is goed om te merken dat veel mensen er al over nadenken en dat er al tal van goede voorbeelden zijn. Het optimisme en de creativiteit die we bij inwoners en organisaties zien, willen we als gemeente zoveel mogelijk ondersteunen.

We kunnen dus voorzichtig vooruit kijken, maar ook voor deze fase geldt: we moeten het samen doen. Veel mensen hebben zorgen, over hun gezinssituatie, hun werk, hun inkomen, hun gezondheid of die van anderen. De weg uit deze crisis zal lang en moeizaam zijn. Het zal met kleine stappen gaan, maar stap voor stap bouwen we aan het herstel van onze samenleving en onze stad.

Ik wens u sterkte en alle goeds.

Tjapko Poppens
Burgemeester van Amstelveen