D66 Amstelveen: zomerschool tegen onderwijsachterstanden

AMSTELVEEN – In de strijd tegen onderwijsachterstanden, pleit D66 voor de oprichting van een zomerschool in Amstelveen. Hiermee wordt in de zomervakantie het kennisniveau van leerlingen bijgespijkerd en kunnen leerlingen deelnemen aan creatieve én sportieve activiteiten.

Actie tegen onderwijsachterstanden
Door de coronacrisis waren er ingrijpende maatregelen nodig die het onderwijs op zijn kop hebben gezet: scholen moesten sluiten, ze moesten in sneltreinvaart digitaliseren, innoveren én lessen op afstand bieden. Daar waar sommige leerlingen goed zijn bijgebleven of zelfs een spurt hebben gemaakt omdat ze thuis meer individuele aandacht kregen, raken sommige Amstelveens leerlingen door de coronacrisis juist op achterstand. Deze leerlingen komen vaak uit kwetsbare gezinnen met (taal)problemen en/of armoede en kunnen daardoor moeilijker dan andere kinderen thuis leren. “Het gaat hier om leerlingen die al met achterstanden te maken hebben. Voor hen wordt de kansenongelijkheid door de coronacrisis alleen maar versterkt. Via het onderwijs moeten we juíst voor hén eerlijkere kansen creëren. Daarom wil D66 dat alles uit de kast getrokken wordt om onderwijsachterstanden bij Amstelveense leerlingen tegen te gaan.” aldus Saloua Chaara, D66-raadslid.

D66 vraagt om oprichting van een zomerschool in Amstelveen
Volgens de democraten is de zomerschool een goed middel in de strijd tegen onderwijsachterstanden. Een zomerschool is niet een aparte school, maar een extra onderwijsprogramma dat naast theoretische vakken, ook een praktisch kunst, cultuur en sportprogramma biedt. De lessen zijn vrijwillig, omdat scholieren niet kunnen worden verplicht om in hun vakantie naar school te gaan. “Omdat de gemeente medeverantwoordelijk is voor het tegengaan van onderwijsachterstanden, heeft D66 het college van burgemeester en wethouders gevraagd om met scholen, instellingen voor kunst, cultuur én sport een mooi zomerschool-programma neer te zetten voor onze jeugd.” zegt Chaara. “Natuurlijk is het wegwerken van onderwijsachterstanden een kwestie van maatwerk en zijn we er met alleen een zomerschool nog niet” vervolgt ze. “De zomerschool is alleen bedoeld voor die leerlingen die hiermee geholpen zijn. Daarnaast willen wij dat deelname aan de zomerschool onafhankelijk moet zijn van de portemonnee van de ouders. Alle leerlingen met achterstanden moeten kunnen meedoen.”

Financieel bijspringen wanneer nodig
Een zomerschool in Amstelveen kan worden betaald uit extra geld dat het Kabinet pas geleden beschikbaar heeft gesteld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Wanneer blijkt dat dit geld voor Amstelveen toch niet genoeg, dan wil D66 dat het college zoveel als mogelijk financieel bijspringt. Bijvoorbeeld door ander geld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden in te zetten of door geld uit het ondersteuningsfonds ‘Corona-uitbraak’ te gebruiken.