Gemeente geeft terrassen tijdelijk meer ruimte

AMSTELVEEN – Cafés en restaurants mogen, als alles loopt zoals aangekondigd, de terrassen weer in richten vanaf 1 juni. Hierbij moet rekening gehouden worden met de anderhalvemeter-regel. Om de horeca de kans te bieden om een gezonde omzet te draaien en de crisis te overleven, krijgt de horeca in Amstelveen van de gemeente tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon geeft aan dat het bekend is dat horecaondernemers zwaar getroffen zijn. “Om hen door de crisis te helpen moeten we creatief zijn en buiten gevestigde kaders durven denken. Denken vanuit ‘wat kan er wel?’ in plaats van ‘wat mag er niet’. Het vergroten van terrassen is daar onderdeel van. Wij willen ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap. Dat doen wij allereerst vanuit vertrouwen. Daarom leggen wij veel verantwoordelijkheden bij de ondernemer zelf. Ondernemers geven aan op welke wijze zij de terrassen uitbreiden en hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen.”

Richtlijnen

De gemeente geeft aan de ondernemers diverse richtlijnen mee. Hierin wordt onder andere rekening gehouden met de doorgang voor hulpdiensten, de doorgang voor voetgangers, de wijze van uitgifte en afstemming met de buren. De gemeente gaat kijken of de uitbreiding van de regels van terrassen werkt. Als het toch te druk wordt en niet meer veilig is qua corona-maatregelen zal dit moeten worden aangepast. Dit wordt per locatie bekeken. Op het moment dat blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden zal de ondernemer hierop worden aangesproken. Indien nodig zal er handhaving plaats vinden.

Het terras exploiteren en verruimen is alleen toegestaan als er een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven. De uitbreiding van de terrassen is van tijdelijke aard en toegestaan tot 31 oktober 2020.

Mocht u het gedoogbeleid niet ontvangen hebben dan kunt u dit opvragen door een mail te sturen naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Het staat vanaf dinsdag a.s. ook op www.amstelveen.nl/ondernemen.