Gemeentelijke collectie beeldende kunst in kaart gebracht

 De gemeente Amstelveen heeft een brede collectie beeldende kunst. Een deel hiervan is in bruikleen gegeven aan onder meer het Cobra Museum, zodat kunstliefhebbers ervan kunnen genieten. De gemeentelijke controller heeft onlangs ontdekt dat de registratie van de uitleen niet geheel op orde is. Wethouder Kunst en Cultuur Herbert Raat heeft daarop meteen opdracht gegeven alle kunsteigendommen inzichtelijk in kaart te brengen.

De kunstcollectie van de gemeente bestaat onder meer uit schilderijen en etsen van onder meer Karel Appel en Corneille, foto’s en kleine beelden. Alle werken zijn geregistreerd in een kunstregistratiesysteem waar musea ook gebruik van maken. Na een bezuinigingsronde bij de gemeente in 2003 is de registratie van in bruikleen gegeven werken weggehaald bij het kunst- en cultuurteam. Hierna is niet alles meer geregistreerd.

Kunstschatten
“Het is goed dat de controller dit gesignaleerd heeft”, zegt wethouder Herbert Raat. “Ook de gemeenteraad heeft ons bij de behandeling van de jaarrekening hierop gewezen. En terecht. Het is belangrijk dat onze kunstcollectie goed is vastgelegd en inzichtelijk is. Hetzelfde geldt voor de beeldende kunst in de openbare ruimte waar we al druk mee bezig zijn. Het gaat om de kunstschatten van Amstelveen. Er zitten enkele juweeltjes tussen, zoals het schilderij Deux Têtes Ensemble van Karel Appel. Daar zijn wij erg trots op.”

Registratiesysteem
Het team kunst en cultuur is inmiddels gestart met het in kaart brengen van de kunstwerken die in het depot aanwezig zijn en in het raadhuis hangen. De bruikleenovereenkomsten die betrekking hebben op kunstwerken die langdurig in bruikleen zijn gegeven aan het Cobra Museum zijn bij hen opgevraagd. De wethouder heeft ermee ingestemd de registratie in het huidige, gebruiksonvriendelijke, systeem te stoppen en het systeem van Kunstwacht te gebruiken. De meeste gemeenten maken hier gebruik van. Het mooie hieraan is dat er een directe koppeling gemaakt kan worden met een website of app, zodat de collectie voor alle Amstelveners te zien is. In het najaar moet alles in kaart zijn gebracht.

Bruikleen
In 2002 heeft de gemeente samen met het Cobra Museum een inventarisatie gemaakt van de zogeheten binnencollectie. De kerncollectie bevatte met name werken van de Cobra-beweging. Vanwege de museale waarde van de werken en het ontbreken van een klimaatinstallatie in het depot van de gemeente, zijn deze werken langdurig in bruikleen gegeven aan het Cobra Museum. De kunstwerken worden hier bij bepaalde tentoonstellingen getoond, maar ook in bruikleen gegeven voor Cobra-tentoonstellingen in andere musea.