Oppositiepartijen verwachten meer van college rond kwestie huurverhogingen

AMSTELVEEN – De oppositiepartijen GroenLinks, AVA en SP willen dat woonwethouder Rob Ellermeijer weer met spoed in gesprek gaat met de verhuurders van woningen in Amstelveen. De partijen dringen erop aan dat de huren alsnog worden bevroren op het oude niveau.

De gemeente stelt dat zij als in gesprek is met verhuurders om terughoudendheid te betrachten wat betreft huurverhogingen.  “Maar partijen hebben wel het recht om minimaal een inflatiecorrectie van min.+ 2.6 % op de huurprijs toe te passen,” schrijft wethouder Ellermeijer in reactie op eerdere vragen.

De drie partijen wijzen op verhuurder Bouwinvest die heeft aangekondigd om de huren niet te verhogen per 1 juli en ook geen inflatiecorrectie toe te passen.

Daarnaast willen de drie partijen huurders motiveren om gezamenlijk protest aan te tekenen naar verhuurders die tóch forse huurverhogingen doorzetten. Ze roepen huurders op, zeker degenen die door de huurverhoging in problemen dreigen te komen, contact met hen op te nemen voor eventuele vervolgacties.

De partijen zijn bereikbaar via mail op de volgende adressen:
AVA: info@actiefvooramstelveen.nl
Groen Links: amstelveen@groenlinks.nl
SP: amstelveen@sp.nl