Plan project Alleman Kwartier naar gemeenteraad

 Het college van B en W omarmt het stadsvernieuwingsplan in de wijk Bankras-Kostverloren en stuurt de startnotitie die de stadsvernieuwing rond wijkcentrum Alleman beschrijft naar de gemeenteraad. De concept startnotitie heeft ter inzage gelegen en leverde 33 reacties op waarvan een van bewonersvertegenwoordiging Allemans Belang die door diverse bewoners is ondertekend.

De startnotitie beschrijft het plan om zowel wijkcentrum Alleman als medisch centrum Bankras met een apotheek in één nieuw multifunctioneel pand te huisvesten op de locatie van de gesloopte Bankrashal. Daarnaast bieden drie nieuwe wooncomplexen rond het nieuwe wijk- en medisch centrum ruimte voor circa 116 koopwoningen en ongeveer 30 sociale huurwoningen. Op basis van de reacties zijn onder meer aanpassingen gedaan ten aanzien van de locatie en het bouwvolume van één wooncomplex, het groen, de verkeerscirculatie en het aantal parkeerplekken.

Balans
In de concept startnotitie is zoveel mogelijk balans gezocht tussen het gewenste woningbouwprogramma, bouwvolume, parkeren, groen en de omgeving. Op grond van de reacties is het plan in de startnotitie aangepast. De gemeente zelf veranderde een huurappartementencomplex in koopwoningen. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “We wegen belangen van individuele inwoners en het algemeen belang voor het beoogde aantal nieuw te bouwen woningen met elkaar af. We hebben de reacties van omwonenden serieus genomen en de plannen op diverse punten aangepast. Daarnaast leggen we nu zelf meer nadruk op betaalbare koopwoningen voor een evenwichtigere balans met de omgeving. We zijn ons er van bewust dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar we denken met het huidige voorstel een goede balans te hebben gevonden tussen de individuele zorgen en het algemeen belang. Op een aantal plekken is in het aangepaste plan daarmee bijvoorbeeld meer ruimte voor groen ontstaan”.

Planaanpassingen
De huurappartementen in het beoogde complex aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 maken op verzoek van het college van B en W plaats voor koopwoningen van gemiddeld 310.000 euro vrij op naam (prijspeil 2020). Het tweede gebouw met koopappartementen komt circa 4,5 meter verder van woningen aan het Oostelijk Halfrond. De voorziene bovenste verdieping valt iets terug waardoor het gebouw minder volumineus oogt. Door de verplaatsing ontstaat ook ruimte voor nieuwe bomen die een groene buffer kunnen vormen tussen de huidige en nieuwe woningen. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid naar 150.

Reactie gemeente
Alle indieners van een reactie krijgen bericht van de gemeente. Ook wijkbewoners die aan de enquête hebben meegedaan over het nieuwe wijkcentrum en de buitenruimte er om heen krijgen bericht. Pas in een later stadium wordt duidelijk welke ideeën uit de enquête uitvoerbaar zijn.