Plan voor nieuwbouw op Augustinuspark

AMSTELVEEN – Ontwikkelaar Bouwsaam heeft een ambitieus plan bij de gemeente neergelegd om de huidige woningen, winkels, horeca en dienstverlening aan het Augustinuspark te vervangen door nieuwbouw.

Volgens de gemeente gaat het omwoningen in verschillende prijsklassen, eventueel een (gedeeltelijke) invulling met commerciële en dienstverlenende functies op de begane grond en een aantrekkelijke groene ontmoetingsplek.

Het Augustinuspark maakt al jaren een verloederde indruk. Ook is er regelmatig sprak van overlast in dit gedeelte van de wijk Keizer Karelpark.

Omdat er verschillende pandeigenaren zijn op en rond het Augustinuspark was het moeilijk om tot een plan voor vernieuwing te komen.  “Nu is er een ontwikkelaar die aangeeft goed in gesprek te zijn met alle huidige pandeigenaren. Ze zijn geïnformeerd over het beoogde nieuwbouwplan van circa zes bouwlagen,” zegt wethouder Floortje Gordon van ruimtelijke ontwikkeling.

De beoogde nieuwe invulling omvat naar verwachting ongeveer 100 huur- en koopappartementen. Voor parkeren is er een ondergrondse parkeergarage voorzien en extra parkeerplaatsen rond het gebouw.

De gemeente gaat het initiatief nu verder uitwerken in een concept-startnotitie die te zijner tijd ter inzage wordt gelegd. Dat betekent dat pandeigenaren, omwonenden en huidige bewoners straks hun mening kunnen geven over het plan. Dat kan leiden tot aanpassingen van het plan. Ook is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Over zowel het plan zoals beschreven in de startnotitie als over de wijziging van het bestemmingsplan beslist uiteindelijk de gemeenteraad.