Pvda wil onderzoek naar verhuur woningen nu Airbnb stilligt

AMSTELVEEN – Volgens de lokale fractie van de Partij voor de Arbeid zorgt de huidige coronacrisis ervoor dat eens goed kan worden gekeken naar welke Airbnb-aanbieders hun huis meer dan 30 dagen in de verhuur gooien.

De PvdA constateert dat sinds de uitbraak van het coronavirus veel meer advertenties voor dure huurwoningen staan op websites zoals Pararius. In de media wordt gesuggereerd dat dit gestegen aanbod onder meer heeft te maken met het wegvallen van vraag voor expatwoonruimte maar zeker ook met het feit dat Airbnb-markt zo goed al stilligt.

“Er wonen in Amstelveen inderdaad veel expats, dus dat kan een deel van het hogere huuraanbod verklaren. Maar die advertenties zijn ook een goede kans om op te treden tegen illegale verhuur via Airbnb. Een handige manier om er achter te komen om welke woningen het gaat, want op Airbnb staan geen adressen,” aldus de PvdA.

Vakantieverhuur via Airbnb zorgt normaal gesproken voor veel overlast in Amstelveen: van herrie door rolkoffers tot overlast door dronken toeristen midden in de nacht, stelt de partij.  “Door het coronavirus ligt het toerisme nu even stil en wordt er veel minder verhuurd via Airbnb. Opeens staan er ook veel meer dure huizen te huur. De Partij van de Arbeid wil weten hoe dit zit. Werd de regel van maximaal 30 dagen per jaar massaal overtreden?”

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: “De regels over verhuur via Airbnb zijn er niet voor niets. Het kan tot grote overlast voor buren leiden. Als vakantieverhuur langer wordt aangeboden dan toegestaan, leidt het er bovendien toe dat woningen niet meer beschikbaar zijn voor gewone woningzoekenden. Aanpakken dus.”

De PvdA heeft het college gevraagd te onderzoeken of er bij het extra huuraanbod inderdaad sprake is van verhuur van woningen die eerder via Airbnb werden aangeboden. Ook heeft de partij vragen gesteld over de handhaving van de regels in het algemeen. Van den Bosch: “In Amsterdam wordt per 1 juli in sommige wijken een volledig verbod op vakantieverhuur van kracht. Dat zou voor Amstelveen ook niet verkeerd zijn.”