RTVA en NH Media presenteren bedrijfsplan voor AmstelNieuws

 RTVA en NH Media hebben hun bedrijfsplan voor 2020 en 2021 ingediend bij het Amstelveense gemeentebestuur. Doel van het plan is dat op 1 januari 2021 een nieuw redactieteam tot stand komt voor de vernieuwde lokale omroep AmstelNieuws.

NH Media zal daarin 270.000 euro op jaarbasis investeren, RTVA vraagt van de gemeente Amstelveen een bijdrage van 235.000 euro om gelijkwaardig aan het nieuwe Amstelveense nieuwsplatform te kunnen deelnemen. AmstelNieuws, de naam die straks wordt gebruikt voor internet, radio en TV, heeft de ambitie een impuls te geven aan de lokale nieuwsvoorziening. De basis hiervoor is de samenwerkingsovereenkomst en de gezamenlijke redactievisie, waarover NH Media en RTVA het eind vorig jaar al eens waren geworden.

De laatste maanden is door beide partijen gewerkt aan de uitwerking van verschillende criteria die het Amstelveense gemeentebestuur aan de nieuwe omroep stelt. Daarbij is onder andere het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) vrijwel volledig vernieuwd en is ook de samenwerking tussen RTVA en NH Media op het gebied van techniek gedetailleerd uitgewerkt. Ook is vastgelegd op welke manier NH Media de verdere professionalisering van AmstelNieuws zal ondersteunen.

Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd met het oog op een mogelijke nieuwe huisvesting van AmstelNieuws op of in de omgeving van het stadshart. De verwachting is dat burgemeester en wethouders op basis van het bedrijfsplan een voorstel zullen doen voor de verdere subsidiëring van AmstelNieuws, dat begin juli in de gemeenteraad wordt behandeld.

Lees hier het bedrijfsplan AmstelNieuws 2020-2021.