Verpleeghuis Zonnehuis De Luwte gaat één bezoeker per bewoner toestaan

AMSTELVEEN – Verzorgingstehuis Zonnehuis De Luwte mag per bewoner één vaste bezoeker binnenlaten. De locatie aan het Wimbledonpark is een van de 25 locaties in Nederland waar voorzichtig wordt gekeken of de coronamaatregelen rondom bezoek in verzorgingstehuizen kan worden versoepeld.

“Wij zijn enorm blij dat we mogen gaan proberen invulling te geven aan deze versoepeling,” zegt regiomanager Willemijn Wittkämper. “Maar het is ook spannend, want we begeven ons op onbekend terrein. We moeten zorgen voor voldoende afstand tussen bezoek, zorgmedewerkers en medebewoners. Het is echt ‘voorzichtig proberen’.”

Elke bewoner mag een keer per week zijn of haar vaste bezoeker ontvangen. Deze bezoeker komt op afspraak en krijgt bij de entree een gezondheidscheck, inclusief een temperatuurmeting. Binnen is er een vaste looproute en voordat iemand de lift betreedt worden zijn of haar handen gedesinfecteerd. Wie op bezoek gaat bij iemand met dementie moet een mondkapje dragen.

In elke GGD-regio in Nederland is een zorginstelling aangewezen om onder strikte voorwaarden bezoek toe te staan. Deze locaties worden gemonitord en met de kennis die hierbij wordt opgedaan wordt 25 mei besloten of er meer locaties open kunnen voor bezoek.