Bestuur RTVA: College zette druk op ‘onafhankelijk’ advies toekomst omroep

Dit persbericht van het bestuur van RTVA is integraal overgenomen door de redactie.

Burgemeester en wethouders hebben achter de schermen druk uitgeoefend om het rapport van een ‘onafhankelijke’ procesbegeleider over de samenwerking tussen RTVA en NH Media te beïnvloeden. Die poging is klaarblijkelijk geslaagd en procesbegeleider Henk Bas (docent onderzoeksjournalistiek aan de Universiteit van Amsterdam) heeft zijn conclusies na het advies van het college aangepast. Dit heeft wethouder Rob Ellermeijer (Media) vanavond bevestigd tegenover het bestuur van RTVA.

Woensdagochtend bleek tot verbazing van het RTVA-bestuur dat er (achteraf blijkt door een fout van een ambtenaar) twee versies in omloop waren gekomen van het rapport van Henk Bas. De oorspronkelijke – waarop het bestuur van RTVA en de voorzitter van het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) van de omroep de afgelopen week commentaar hebben geleverd – en een tweede versie, die tot stand kwam na commentaar van het college.

Het bestuur van RTVA is verbaasd over deze gang van zaken. De onderhandelingen over het bedrijfsplan van AmstelNieuws, het samenwerkingsproject van RTVA en NH Media, zouden door een onafhankelijke, door de gemeente betaalde, procesbegeleider begeleid en beoordeeld worden. “Aan die afspraak is door de beïnvloeding van het college, die slechts door toeval in de openbaarheid kwam, geen gevolg gegeven”, aldus RTVA. Eerdere versies van het advies van Bas zijn overigens blijkbaar wel gedeeld met het college, maar niet met RTVA of NH Media.

Een belangrijk verschil is dat Bas in het oorspronkelijke advies schrijft dat RTVA zich met het pas gepresenteerde bedrijfsplan heeft “bewezen als de lokale omroep van Amstelveen”. In de tweede versie is die zinsnede geheel verdwenen. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt het advies als onderbouwing voor zijn standpunt dat RTVA niet meer in aanmerking moet komen voor een uitzendlicentie.

Ook op andere punten is de tweede versie van het advies van de ‘onafhankelijke’ begeleider een stuk harder over het bedrijfsplan van RTVA en NH Media. Voorafgaand aan de opstelling van het bedrijfsplan had de gemeente beide partijen zeven criteria meegegeven. Volgens het college voldoet het bedrijfsplan niet aan drie van die criteria. Na het commentaar van het college heeft de procesbegeleider zijn oordeel op alle drie van deze punten aangescherpt Waar aanvankelijk bijvoorbeeld stond dat aan een criterium “invulling is gegeven”, maar dat de onderbouwing ervan uitvoeriger kan, staat in de tweede versie dat in het geheel niet is voldaan aan datzelfde criterium.