Bestuur RTVA reageert met verbijstering op plannen college

Deze reactie van het bestuur van RTVA op deze plannen van het Amstelveense college is integraal overgenomen door de redactie. 

Met verbijstering heeft het bestuur van RTVA kennisgenomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om RTVA de licentie voor lokale omroep in Amstelveen te ontnemen. “Het college zegt daarmee feitelijk dat het geen behoefte heeft aan een onafhankelijke Amstelveense omroep en al helemaal niet aan een sterke onafhankelijke omroep”, aldus het bestuur van RTVA.

Het RTVA-bestuur ziet geen objectieve grond voor dit raadsvoorstel. De afgelopen maanden is het PBO (dat de representatie van de Amstelveense samenleving waarborgt) volledig vernieuwd en zijn de afspraken op het gebied van technische en personele samenwerking zeer gedetailleerd uitgewerkt.

RTVA en NH Media presenteerden kort geleden een bedrijfsplan, dat volgens beide partijen adequaat antwoord biedt op alle criteria van de gemeente. De door de gemeente gesuggereerde huisvesting op of rond het Stadshart werd gezien als een aantrekkelijke optie, mits daar tegen een aantrekkelijke prijs (gezien het beperkte budget van de omroep) plaats gevonden kon worden voor het nieuwe redactieteam en de overige activiteiten van AmstelNieuws.

Voor 2020 maakte het RTVA-bestuur – zoals door de gemeente gevraagd – een begroting op basis van een subsidie van 145.000 euro. Om een samenwerking op basis gelijkwaardigheid enigszins te kunnen waarborgen, vroeg het RTVA-bestuur de gemeente met ingang van 2021 een verhoging van de jaarlijkse bijdrage naar 235.000 euro. Op die manier konden NH Media en RTVA een min of meer gelijke bijdrage leveren in de samenwerking, die als belangrijkste doel heeft een positieve bijdrage te leveren aan de lokale journalistiek in Amstelveen.

Het RTVA-bestuur beraadt zich mogelijke stappen ten aanzien van het voorstel van het college om de gemeenteraad een negatief advies te laten uitbrengen over de (ruim anderhalf jaar geleden tijdig aangevraagde) uitzendlicentie voor RTVA.

Deze licentie wordt verleend door het Commissariaat voor de Media, waarbij de gemeenteraad toetst of een organisatie voldoet aan de wettelijke criteria. Een belangrijk punt daarbij is dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) representatief is samengesteld voor de lokale samenleving. Juist dat PBO is recent vrijwel volledig vernieuwd en voldoet de wettelijke eisen.

Lees ook: Einde voor RTVA als het aan Amstelveens college ligt