CDA pleit voor meer openbare toiletten in Amstelveen

AMSTELVEEN – CDA Amstelveen wil dat er in het Stadshart, de stadswijken en in het Amsterdamse Bos meer openbare toiletten of opengestelde toiletten komen. De fractie zal het college woensdag tijdens de raadsvergadering via een motie verzoeken om in actie te komen. Ook wordt het college verzocht om de handige HogeNood-app van de Toiletalliantie te gaan gebruiken.

De bereikbaarheid tot toiletvoorzieningen, specifiek voor mindervaliden en chronisch zieken is in Amstelveen ontoereikend. In de motie wordt het college gevraagd om in de gemeente de toiletnorm van de Maag-Lever-Darm-Stichting te gaan hanteren. Die toiletnorm bepaalt dat er in steden om de 500 meter een toilet beschikbaar moet zijn. Deze norm moet ook uitgangspunt zijn bij toekomstig (ruimtelijk) beleid, onder andere bij de invoering van de Omgevingswet.

Forse drempel ‘In Nederland blijken 2,4 miljoen 65-plussers en 1,8 miljoen kinderen onder de tien jaar vaker en/of dringender een toilet nodig te hebben dan gemiddeld. Ook vrouwen hebben vaker een toilet nodig’, zegt CDA-raadslid Sandra van Engelen. ‘Het ontbreken van voldoende toegankelijke openbare toiletten is voor veel mensen een forse drempel om de deur uit te gaan en om deel te nemen aan het maatschappelijke leven.’

De aanwezigheid van meer openbare toiletten kan volgens Van Engelen voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen of dat deze problemen verergeren door het te lang ophouden van de kleine of grote boodschap. Deze drempel verhoogt het sociaal isolement met als neveneffect problemen zoals depressiviteit.

Winkeliers/horeca
Het CDA vindt het belangrijk dat meer winkeliers en horecaondernemers hun toilet openstellen. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven door bij gemeentelijke projecten/evenementen standaard toiletvoorzieningen voor mindervaliden en chronisch zieken beschikbaar te hebben. Een dergelijke voorziening is ook in het belang van de ondernemers, vindt Van Engelen: ‘Door het openstellen van toiletten blijft het winkelen aantrekkelijk voor vrouwen, die immers tweederde van het winkelend publiek uitmaken.’

Hoge NoodApp Op de HogeNood-app van de Toiletalliantie ziet de gebruiker het dichtstbijzijnde openbare toilet of opengestelde toilet. Van Engelen: ‘Deze app zal door het college onder de aandacht moeten worden gebracht bij winkeliers en horecaondernemers. Ook zal de gemeente het bestaan van de app regelmatig via de gemeentelijke kanalen onder de aandacht van de inwoners moeten brengen.’