ChristenUnie ziet geen heil in Amstelveen met 125.000 inwoners

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de ChristenUnie ziet het liefst dat Amstelveen groeit naar ongeveer 100.000 inwoners. De plannen van het college om in 2040 eventueel 125.000 inwoners te herbergen kunnen bij fractievoorzitter Bert de Pijper op weinig enthousiasme rekenen: “Een dergelijke bevolkingsgroei is niet realistisch en ook ongewenst.”

“Een dergelijke bevolkingsgroei legt een te grote druk legt op de leefbaarheid van de Amstelveense samenleving. Wat betreft het woningbouwprogramma zal er een te grote druk op het binnenstedelijk bouwen ontstaan en een onaanvaardbare druk op woningbouw in de polders rond Amstelveen. Ook zal er een overbelasting ontstaan van welzijns-, cultuur-, onderwijs- en sportvoorzieningen en ook medische-, kinderopvang- en zorgvoorzieningen. Tenslotte zal er een (te) grote opgave ontstaan rond de benodigde infrastructuur voor een goede leefomgeving. Allemaal ontwikkelingen die de ChristenUnie ongewenst vindt. Maar vooral…  het is niet nodig,” aldus Bert de Pijper die zijn zienswijze woensdag via een motie aan het college kenbaar maakt.