Extra binnenbad De Meerkamp vanwege bevolkingsgroei

 Het College van B en W wil een extra binnenbad toevoegen aan zwembad De Meerkamp. “De bevolking van Amstelveen is gegroeid en er is een tekort aan zwemwater”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het toevoegen van een extra bad heeft bij de vernieuwing van de Amstelveense zwemvoorziening prioriteit.”

“Allereerst is het goed om te zien dat de activiteiten in het zwembad weer zijn opgestart na de sluiting vanwege de coronacrisis”, zegt Ellermeijer. “Achter de schermen zijn we blijven werken aan de toekomst van het zwembad.”

Onderzoek
Het huidige zwembad is in 1994 gebouwd voor een gemeente met ruim 75.000 inwoners. Inmiddels groeit het aantal inwoners richting de 100.000. De ouderdom en capaciteit van het huidige zwembad waren aanleiding voor een onderzoek naar de toekomst van het zwembad. Dat onderzoek richtte zich op scenario’s voor de toekomstige zwemvoorziening in Amstelveen, rekening houdend met de behoeften van de Amstelveners. Gekeken is naar mogelijkheden voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.

Inmiddels zijn er lange wachtlijsten voor zwemles, en is het aanbod voor verenigingen en doelgroepen als gevolg van te weinig zwemwater beperkt, zo blijkt ook uit het onderzoek. “Het is belangrijk dat onze kinderen tijdig zwemles kunnen krijgen in Amstelveen. Extra zwemwater is daarom hard nodig”, zegt Ellermeijer.

Locatie
Het huidige zwembad ligt op een goed bereikbare en centrale plek in Amstelveen. Als de sporthal bij De Meerkamp wordt verplaatst kan op die plek een extra bad komen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit plan haalbaar is. Ook wordt onderzocht of dit te combineren is met ruimte voor maatschappelijke functies die een logische relatie met het zwembad hebben.

De Meerkamp
In 2018 is in De Meerkamp fors geïnvesteerd in techniek. Het zwembad heeft inmiddels een energielabel A en voor de komende tien jaar wordt beperkt onderhoud verwacht. “Een volledige renovatie of nieuwbouw vergt een forse investering. Momenteel wordt onderzocht of het huidige bad met een aantal aanpassingen nog langer meekan”, zegt Ellermeijer. “De uitbreiding van zwembadwater is wel urgent gezien de wachtlijsten. Wij willen graag dat alle Amstelveners de gelegenheid hebben om op tijd een zwemdiploma te kunnen halen. Om die reden willen wij nu eerst de uitbreiding van het zwembad realiseren.”