Gemeente brengt woninginbraken in beeld

 Het tegengaan van woninginbraken is een prioriteit van dit college. Gelukkig daalt het aantal inbraken. Die lijn wil het college voortzetten. De gemeente zet hiervoor verschillende middelen in. Naast preventie en subsidies voor hang- en sluitwerk voor woningbeveiliging, is op www.amstelveen.nl allerlei praktische informatie te vinden over veilig wonen. Sinds half juni staat ook op de website waar en hoe er is ingebroken, zodat inwoners weten wat er speelt in hun wijk.

Gemeente en politie werken nauw samen bij de bestrijding van inbraken. Zo ondertekenden de gemeente Amstelveen, de politie en het Openbaar Ministerie eind april een convenant waardoor de politie meer informatie kan delen met de gemeente. Uiteraard conform de privacywetgeving. Deze informatie helpt handhavers om gerichter toezicht te houden en ook bij preventie en nazorg. Inwoners worden alert gemaakt op woninginbraken in hun wijk en kunnen preventieve maatregelen nemen.

Burgemeester Tjapko Poppens: “In onze strijd tegen woninginbraken investeren wij gericht in preventie en de bewustwording van inwoners. Mensen kunnen zelf veel doen om de kans op inbraak te verkleinen. Samen werken we aan een veilige stad.”

Vraag een subsidie aan voor beveiliging van uw woning
De gemeente biedt subsidies als u maatregelen wilt treffen om uw woning te beveiligen. Kijk op de website van de gemeente bij subsidieregelingen. (www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen)

Waar is ingebroken in Amstelveen?
Op de website van de gemeente vindt u een kaart met alle woninginbraken van afgelopen maand met daarbij de manier waarop is ingebroken. Kijk op: www.amstelveen.nl/veilig
Op de www.amstelveen.nl/veilig vindt u ook andere handige informatie over veilig wonen, zoals het herkennen van babbeltrucs, WhatsApp buurtpreventie en brandveiligheid.