Gemeente start persoonsgerichte aanpak bij overlast jeugd

 De gemeente is gestart met een nieuwe aanpak voor jongeren die overlast geven en strafbare feiten hebben gepleegd: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak richt zich op jongeren tot 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg. Doel is een blijvende positieve gedragsverandering bij deze jongeren realiseren om te voorkomen dat ze opnieuw overlast veroorzaken of in de criminaliteit terecht komen.

Binnen de LPGA werkt de gemeente nauw samen met de politie, openbaar ministerie, het jongerenwerk, middelbare scholen en partners in de zorg om jongeren tijdig in beeld te krijgen en op de juiste manier te begeleiden. Op 8 juni stemde het Actiecentrum Veiligheid- en Zorg (AcVZ) in met de aanpak van de gemeente. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid gebruik te maken van hun kennis en expertise en aan te sluiten bij de afspraken van het Actiecentrum met bovengenoemde netwerkpartners.

Tjapko Poppens, burgemeester: “Met de meeste jongeren in Amstelveen gaat het gelukkig goed, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor jongeren die overlast veroorzaken en crimineel gedrag vertonen. Bij veel van die jongeren is sprake van onderliggende (zorg-)problematiek. Daarom ligt bij deze aanpak de nadruk op preventie en de combinatie met zorg. Goede samenwerking en tijdige signalering zijn hierbij cruciaal. We willen jongeren daarmee een toekomstperspectief bieden.”