Ontwikkelcentrum Digibende komt naar Amstelveen

 Ontwikkelcentrum Digibende opent op 4 september haar deuren aan de Bouwerij in Amstelveen. Digibende richt zich op jongeren van 12 tot 28 jaar die onvoldoende aansluiting vinden binnen het onderwijs of nog niet klaar zijn voor een stap naar werk. Het centrum biedt een uitdagend aanbod gericht op ICT, technologie en creativiteit binnen de digitale wereld. De vestiging van Digibende in Amstelveen komt voort uit een samenwerking tussen Digibende, gemeente Amstelveen en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, namelijk Amstelronde voor primair en SWVAM voor voortgezet onderwijs.

Presentator Filemon Wesselink kwam in 2018 in contact met Fabian Leijten, ondernemer en oprichter van Digibende in het Limburgse Kelpen-Oler. Filemon was direct enthousiast over het concept en is er inmiddels zelf gemiddeld drie dagen per week werkzaam. Hij licht toe: “De jongeren bij Digibende kampen in veel gevallen met (dreigend) schooluitval. Digibende werkt met de jongeren aan een balans tussen Leren, Werken, Sport en Spel. De jongeren bij Digibende zijn vaak gediagnosticeerd met hoogbegaafdheid of autisme. Bij Digibende wordt er vooral ingespeeld op talenten. Ze worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen binnen vakgebieden waar ze affiniteit mee hebben.

Ze hebben vaak geweldige kwaliteiten op het vlak van ICT maar vinden hiervoor niet de aansluiting of uitdaging binnen het bestaande onderwijsaanbod. Interne vakspecialisten van Digibende werken met de jongeren aan Programmeren, Multimedia Vormgeving, Game Development, Virtual Reality, Cybersecurity, Robotica en Artificial Intelligence. Ook sport, voeding en leefstijl zijn belangrijke onderdelen van het aanbod.”

Uitbreiding
Op de locatie in Limburg maken op dit moment meer dan 100 jongeren gebruik van Digibende. Deze jongeren komen uit het hele land. Omdat het gebrek aan aansluiting voor deze doelgroep niet enkel een regionaal probleem is, besloten Wesselink en Leijten om andere gemeenten en onderwijssamenwerkingsverbanden te benaderen met als doel hier ook te vestigen.

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en gemeente Amstelveen herkenden de behoefte aan een dergelijke oplossing en zijn de eersten waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

Professionele persoonlijke begeleiding
Het team van Digibende uit bestaat vakspecialisten, orthopedagogen en een sportcoach. Digibende is gespecialiseerd in autisme, hoogbegaafdheid, ad(h)d, onderpresteren, faalangst en leerstoornissen. Er wordt vanuit een persoonlijk ontwikkelplan gewerkt aan doelen en vaardigheden die horen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoals structuur, ritme, regelmaat en samenwerking.
De jongeren worden klaargestoomd om “de draad weer op te pakken” en waar mogelijk wordt Digibende gecombineerd met deelname aan school of een opleiding. Dit kan door bijvoorbeeld één of twee dagen per week naar Digibende te gaan en de overige dagen naar school. Wanneer jongeren vertrouwen krijgen kunnen ze ook gemakkelijker omgaan met zaken die voor hen normaal oncomfortabel zijn. “Het is bijvoorbeeld heel mooi om te zien dat het behalen van een diploma soms ineens toch mogelijk blijkt te zijn”.

Financiering en aanmelding
Voor kinderen en jongeren die binnen de regio Amstelland en de Meerlanden wonen en/of naar school gaan, wordt deelname aan de Digibende door de gemeente en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bekostigd. Voor kinderen en jongeren uit andere regio’s worden individuele afspraken over de bekostiging gemaakt.
Aanmeldingen kunnen rechtstreeks worden gedaan bij Digibende, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of Digibende een passende oplossing is. Intakegesprekken kunnen worden ingepland vanaf 1 juli via het contactformulier op www.digibende.nl of via het telefoonnummer 020-2170645.