SP nog steeds niet tevreden over informatieverstrekking gemeente

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de SP vindt dat het college van burgemeester en wethouders er maar niet in slaagt om goede informatie te verstrekken over de (minima)regelingen. “Het is niet duidelijk waarom er zo moeilijk wordt gedaan over het standaard verstrekken van informatiefolders aan mensen die zich melden bij het Amstelveenloket voor een inkomensvoorziening. Een voorstel van de SP om alle bestaande regelingen beter te communiceren is in december 2019 weggestemd.” aldus de partij. 

Volgens de SP zijn er in het coronatijdperk veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor inkomensondersteuning. “Mensen die dat voor het eerst doen en totaal niet op de hoogte worden gesteld over waar zij recht op hebben. Een van die regelingen is de woonkostentoeslag, die is bedoeld voor mensen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen opbrengen. De informatie hierover wordt niet verstrekt en is op de website weliswaar beschikbaar, maar pas te vinden na goed speurwerk,” stelt burgerraadslid Wil Roode

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college waarom informatie over onder andere de woonkostentoeslag wordt onthouden aan haar inwoners. Roode: ” Veel mensen hebben hun inkomen sterk zien dalen waardoor de huur of hypotheek geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden betaald. Deze mensen hebben veelal geen recht op huurtoeslag en dan kan er een aanvraag voor woonkostentoeslag bij de gemeente worden gedaan. De belangrijkste gemeentelijke ondersteuning die er is om te voorkomen dat mensen hun huis moeten verkopen of om te voorkomen dat de huur van hun vrije sectorwoning niet meer betaald kan worden.”