Sportakkoord eerste stap naar inclusiever sportklimaat Amstelveen

 Amstelveen maakt de weg vrij voor een groter en inclusiever sportaanbod. Het lokale sportakkoord werd deze week opgeleverd. Onder begeleiding van een sportformateur zijn afspraken gemaakt tussen sportorganisaties, Amstelveen Sport en de gemeente over ambities en projecten gericht op een positieve, inclusieve en duurzame sportomgeving.

Eerste stap
“Dit akkoord is een eerste stap”, zegt Ellermeijer. “Met dit lokale akkoord komt een uitvoeringsbudget van het Rijk beschikbaar, dat wij vanuit de gemeente graag nog aanvullen om een extra impuls te geven aan de sport in Amstelveen. Na de zomer zal dit sportakkoord worden aangeboden aan de gemeenteraad met een voorstel om extra budget voor de sport vrij te maken. Daarnaast willen we dat nog meer sportaanbieders zich aansluiten.”

Ambitie en projecten
De ambitie van het lokale Amstelveens Sportakkoord is “Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners mogelijk maken.” Om dit voor elkaar te krijgen worden acht projecten gestart.

Deze projecten richten zich op mensen in armoede, ouderen, nieuwe inwoners en mensen met een beperking. Daarnaast is er oog voor kinderen met beweegarmoede door hen tijdig te willen vinden en passend sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Tot slot is er aandacht voor het faciliteren van sociale veiligheid door het sporten voor alle Amstelveners, ongeacht ras, religie of seksuele geaardheid mogelijk te maken.

Achtergrond
De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren. Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties in de gemeente en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het lokale sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.