College heeft vertrouwen en waardering voor samenwerking met Participe

AMSTELVEEN – Het College B en W van Amstelveen heeft op 7 juli de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de beëindiging van de monitoring van Participe Holding en Participe Amstelland.

Deze monitoring was 1 november 2019 gestart en had als doel om als gemeente te beschikken over een onafhankelijke informatiepositie en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de holding.

In de collegebrief hierover geeft het college onder meer aan: “Gezien de positieve stappen (mede op het gebied van financiën) die Participe inmiddels heeft gezet hebben wij geconcludeerd dat ons vertrouwen in Participe voldoende hersteld is en dat wij de intensieve monitoring kunnen beëindigen. Vanuit onze reguliere opdrachtgeversrol blijven wij vanzelfsprekend intensief samenwerken met Participe.”

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen: “Na de financiële zorgen van vorig jaar heeft Participe ingegrepen op het hoofdkantoor. Daardoor is de begroting weer gezond. Bovendien heeft de welzijnsstichting tijdens de coronacrisis haar waarde bewezen bij het voorkomen van eenzaamheid en het signaleren van mensen in de knel.”