Commissie milieueffect-rapportage: milieudoelen luchtvaartnota te vaag

SCHIPHOL – De Luchtvaartnota 2020-2050 en het bijbehorende milieueffectrapport sluiten niet op elkaar aan en de milieudoelen die daarin staan zijn te vaag, meldt de Commissie voor de milieueffectrapportage. Die was door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gevraagd om het rapport te beoordelen.

“De Luchtvaartnota 2020-2050 schetst de verhouding tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimte voor de luchtvaart. Ze legt weliswaar een reductiedoel voor CO2 vast, maar benoemt verder geen concrete doelen voor luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur.”

De commissie vraagt de minister nu om de milieudoelen concreter te formuleren. Zo moeten de nieuwe milieugrenzen gedefinieerd worden waaraan luchthavens zich moeten houden. Daarvoor zal er eerst meer onderzoek nodig zijn naar de gevolgen voor natuur en milieu.

Hoewel het om een advies gaat, houdt de regering zich doorgaans wel aan de aanbevelingen van deze commissie. Dat kan ertoe leiden dat het vaststellen van de Luchtvaartnota vertraging oploopt en de groei van Schiphol moet worden uitgesteld, al is dat door corona geen urgent probleem meer.

Bron: Luchtvaartnieuws