Cursus in De Bolder: ‘De Heilige Boeken van Christendom, Hindoeïsme, Islam en Jodendom’

AMSTELVEEN – In wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140 te Amstelveen, start op woensdag 16 september om 19.30 uur de wekelijkse cursus Heilige Boeken. In deze cursus wisselen negen woensdagavonden lang vier religieuze sprekers vanuit verschillende stromingen elk op twee avonden van gedachten over de Heilige Boeken uit hun stroming. Het zijn dominee Werner Pieterse (Christelijke gemeenschap), pandit O. Bhawanibhiek (Hindoestaanse gemeenschap), imam Saeed Ahmad Jatt (Moslim gemeenschap) en rabbijn Hans Groenewoudt (Joodse gemeenschap). Zo mogelijk zullen er op avonden excursies worden gedaan naar gebedshuizen in Amstelveen. De sprekers zullen inzicht geven hoe de Heilige Boeken als bron voor elke gemeenschap inspiratie geeft.

De heer Ton Liefaard van Handvest van Compassie Nederland zal op de negende avond de cursisten en de vier sprekers meenemen naar het thema compassie. Met behulp van de Gulden Regel, die in één of andere vorm aangetroffen wordt in vrijwel elke godsdienst, humanistische stromingen en levensfilosofieën, wordt dit thema bekeken. Vaak wordt de Gulden Regel op een positieve manier geformuleerd: Behandel iedereen altijd zoals je zelf behandeld zou willen worden. Even belangrijk is de negatieve formulering: Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan.

De cursus loopt van 16 september tot en met 11 november van 19.30 tot 21.30 uur en kost € 66,50. Het doel van de cursus is kennis maken met de Heilige Boeken van verschillende godsdiensten, waardoor er meer begrip en saamhorigheid ontstaat. In Amstelveen is werken aan verbinding belangrijk en de sleutel is ontmoeting, wat deze cursus stimuleert.
Inschrijven kan via deze link: https://www.participe-amstelland.nu/doe-mee/cursussen/?code=802.040.200