GroenLinks Amstelveen wil eind aan nachtvluchten

 GroenLinks Amstelveen heeft meermaals aangedrongen om in opstand te komen tegen de nieuwe luchtvaartnota. De gemeenteraad besloot op woensdag 1 juli dat Amstelveen geen eigen zienswijze bij de luchtvaartnota indient. Tot 9 juli is het voor iedereen mogelijk om een zogenaamde zienswijze bij de luchtvaartnota in te dienen. Een zienswijze is de formele mogelijkheid die de overheid aan inwoners en instanties geeft om te laten weten wat ze van nieuwe plannen vinden. GroenLinks Amstelveen komt nu zelf met een zienswijze waarin onder meer wordt gevraagd om Schiphol in de nacht te sluiten.

Motie ‘Sluit Schiphol in de nacht’
In de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces kwam GroenLinks raadslid Lennart de Looze met de motie ‘Sluit Schiphol in de nacht’, samen ingediend met BBA en SP. De motie stelde voor dat Amstelveen met een eigen zienswijze komt waarin in ieder geval een eind aan de nachtvluchten wordt bepleit. Vrijwel alle partijen in de raad lieten eerder weten zich zorgen te maken over de verstoring van de nachtrust. Maar de motie werd verworpen door de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en ook door CDA, AVA en SBA. Deze partijen steunden wethouder Raat, die eerder in de media heel kritisch was op de luchtvaartnota. Maar nu wilde hij niet verder gaan dan meedoen met de zienswijze die door de regiogemeenten en de provincie is ingediend. Veel andere gemeenten rondom Schiphol dienen wél een eigen zienswijze in.

GroenLinks raadslid de Looze: ‘Als buurgemeente van Schiphol draag je de lusten en de lasten. Maar nu is de balans weg. Amstelveen moet specifiek pleiten voor een nachtsluiting van Schiphol. Voor ons wegen de belangen van nachtvluchten niet meer op tegen de mate waarin de nachtrust van Amstelveners wordt verstoord.’
GroenLinks Amstelveen kondigt nu aan zelf een zienswijze in te dienen ‘namens alle Amstelveners die wel een gezonde nachtrust willen’.