Reactie bestuur RTVA op onvrede vrijwilligers

Dit persbericht is integraal overgenomen door de redactie van RTVA.

AMSTELVEEN – Het bestuur van RTVA heeft begrip voor de teleurstelling van een aantal vrijwillige medewerkers nu het erop lijkt dat de gemeenteraad woensdagavond een einde wil maken aan de Amstelveense lokale omroep. Het is jammer als iets waar je jarenlang hard en met veel plezier aan hebt gewerkt je door “politiek onbegrijpelijk manoeuvreren” uit handen wordt geslagen. “Die teleurstelling ervaren wij minstens even sterk.”

Dat sommige vrijwilligers, van wie een groot deel nog maar korte tijd bij RTVA werkzaam is, hun onvrede richten op het bestuur van RTVA is volgens het bestuur niet terecht. “Het is de gemeente die ons anderhalf jaar lang aan het lijntje heeft gehouden en voortdurend andere eisen heeft gesteld aan de samenwerking tussen RTVA en NH Media.” De strategie van het bestuur ten aanzien van samenwerkingspartner NH Media en van de gemeente staat blijkbaar in hoofdlijnen ook niet ter discussie, zo blijkt uit de verklaring van de vrijwilligers. Dat de communicatie tussen bestuur en vrijwilligers de laatste maanden beter had gekund, staat buiten kijf, maar dit verwijt treft beide partijen, dus bestuur én vrijwillige medewerkers. “Het is jammer dat we niet tot de finale beslissing eenheid hebben kunnen laten zien, maar dat is blijkbaar niet anders in zo’n proces.”

Afhankelijk van het besluit dat de gemeenteraad woensdagavond zal nemen, zal het bestuur van RTVA zich beraden op de toekomst van de Amstelveense omroep. Dit geldt voor internet, radio en televisie. Het bestuur blijft op het standpunt staan dat de gemeenteraad op grond van de feiten en de bestaande wetgeving een positief advies zou moeten geven over het verstrekken van de uitzendlicentie aan RTVA door het Commissariaat voor de Media. RTVA voldoet aan de wettelijke eisen, heeft de aanvraag op tijd ingediend en er waren voor het sluiten van de termijn geen andere aanvragers.