Tijdelijke woonkostentoeslag voor inwoners met een inkomensdaling

AMSTELVEEN – Het college van B en W van gemeente Amstelveen voert een tijdelijke woonkostentoeslag in voor inwoners en gezinnen waarvan het inkomen door de coronacrisis (sterk) is gedaald. Door de hoge woonlasten kunnen inwoners anders niet meer rondkomen.

In Amstelveen en de regio zijn de woonkosten (huur of hypotheek) hoog in vergelijking met andere delen van Nederland. Vaak verdienen inwoners of gezinnen net te veel om voor sociale huur en de huurtoeslag in aanmerking te komen. De woonkosten van een woning of appartement kunnen dan oplopen tot wel € 1.500 of meer per maand. Een grote groep inwoners kan deze hoge woonlasten niet meer betalen bij een daling van het inkomen. Door de enorme krapte op de woningmarkt is verhuizen naar een goedkopere woning geen optie.
Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen: “Wij zien dat inwoners waarvan het inkomen is gedaald door de coronacrisis de hoge woonkosten niet meer kunnen betalen. Vooral de (lagere) middenklasse is de pineut als we niets doen, zij hebben vaak hoge woonkosten, konden daardoor weinig sparen en kunnen nu geen kant op. Wij willen hen in deze moeilijke periode helpen. Deze regeling voorziet in een bijdrage van de gemeente in de woonkosten tot maximaal € 1.000 per maand.”

Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat door de coronamaatregelen 20% van de huishoudensinkomens achteruit is gegaan. Ook nu de lockdownmaatregelen worden afgebouwd zijn er nog altijd inwoners die te maken hebben met een fors inkomensverlies.

“Vanaf 1 juni heeft Den Haag de inkomenssteun voor zelfstandigen (Tozo) versoberd, als je partner een inkomen heeft krijg je nu geen steun meer. Dat is dramatisch voor huishoudens met hoge woonkosten, want dan is één inkomen niet genoeg om alle rekeningen te kunnen betalen”, zegt Van Ballegooijen.

Enkele honderden inwoners vallen zelfs terug naar bijstandsniveau (€ 1.052 voor een alleenstaande, € 1.503 voor een meerpersoonshuishouden). Het aantal aanvragen per maand voor bijstand is sinds de lockdown verdubbeld (van ongeveer 20 naar ongeveer 40). Op basis van de forse toename van WW-uitkeringen in de regio is de verwachting is dat dit nog verder zal stijgen. Daarnaast vult de gemeente momenteel het inkomen van ruim 400 zelfstandigen aan tot bijstandsniveau met de versoberde regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers 2.
Het bestaande budget voor het minimabeleid is onvoldoende om deze kosten op te vangen. De regeling wordt daarom gefinancierd uit het door de Gemeenteraad ingestelde Noodfonds Corona.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze woonkostentoeslag neem dan contact op met het Amstelveenloket of kijk op www.amstelveen.nl/minima voor de voorwaarden.