VVD en D66: Prettige leefomgeving belangrijker dan maximale opbrengst ontwikkelaar

AMSTELVEEN –  Al enige tijd ligt de focus bij de stedelijke ontwikkeling in Amstelveen meer op stedelijke vernieuwing en transformatie. Op dit moment zijn er tientallen initiatieven bij de gemeente aangemeld, waarbij hoogbouw eerder regel dan uitzondering is, menen VVD en D66 Amstelveen. 
Ontwikkelaars lijken Amsterdam te mijden en de focus te verleggen naar gemeenten rondom de hoofdstad, waaronder Amstelveen. Dit is enerzijds een kans, anderzijds een grote zorg.

Ontwikkelaars pakken hun kans, kopen potentiële ontwikkellocaties en bedenken een plan. VVD-raadslid Arjan Gerritsen: ‘Het kan niet zo zijn dat de maximale opbrengst van de ontwikkelaar daarbij leidend is. Ons mooie Amstelveen moet niet bekend komen te staan als een Zuidas 2.’

Nog voordat ze tot volle wasdom zijn gekomen, staan recent gepresenteerde projecten op binnenstedelijke locaties in Amstelveen al ter discussie. Dat is niet vreemd. Het vizier is immers al enige tijd niet meer gericht op fysieke uitbreiding van de stad, maar met name gericht op de verdere ontwikkeling van het bestaande stedelijk gebied. Met andere woorden: de focus ligt meer op stedelijke vernieuwing en transformatie. Arjan Gerritsen: ‘En dat zijn spannende thema’s die duidelijk nog geen tweede natuur zijn voor ons Amstelveners. Dit zien wij terug in de participatietrajecten en gesprekken met inwoners, maar ook in de projecten die door ontwikkelaars bij de gemeente worden voorgelegd. Een treffend voorbeeld is het onlangs gepresenteerde plan voor Newa 2 in de wijk Groenenlaan’.

De eerste opzet voor de inrichting van het perceel aan de kruising Sportlaan – Groenenlaan kon op weinig bijval rekenen. De omgeving was nog niet geconsulteerd, maar de ontwikkelende partij had de concept beelden al klaar. D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan: ‘Noem het opportunistisch of een gebrek aan visie. Het geschetste beeld was in ieder geval glashelder: een te kolossaal plan op een te klein stukje grond. Daarom alle lof voor wethouder Gordon (D66) om dit initiatief terug naar de tekentafel te sturen’.

Het plan voor Newa 2, maar ook andere plannen binnen bestaand stedelijk gebied, tonen aan dat ontwikkelende partijen meer dan eens weinig voeling hebben met Amstelveen en haar inwoners. Naast het aantal woningen (vooral appartementen), het aantal vierkante meters en het aantal bouwlagen lijkt de aandacht vooral uit te gaan naar een bovengemiddeld positief financieel resultaat. Hoogbouw lijkt een must in plaats van een optie. ‘Gemeentes mogen niet meewerken aan projecten met een negatief exploitatieresultaat, daar hebben wij uiteraard begrip voor. Echter kan het niet zo zijn dat omwille van het realiseren van financieel haalbare plannen, de bestaande leefomgeving achteruitgaat’, aldus D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan.

Wat deze en andere projecten ons feitelijk laten inzien, is dat er nog geen duidelijk beeld bestaat bij de stedelijke marsroute die Amstelveen moet volgen de komende jaren. Als het aan de VVD ligt gaan we daar de komende periode het gesprek met elkaar over aan. ‘Wat ons betreft met een duidelijk vertrekpunt. De maximale opbrengst voor de ontwikkelaar is nooit leidend. Een prettige leefomgeving is dat wel. Uiteindelijk willen we allemaal een Amstelveen met voldoende groen en ruimte, voldoende voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Kortom, een Amstelveen waar het prettig wonen was, is en blijft’, aldus Arjan Gerritsen.