VVD: Provincie Noord-Holland moet orde op zaken stellen bij de Brug over de Amstel

AMSTELVEEN – De vervanging van de Brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel was gestart, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor zowel de omgeving als de provincie Noord-Holland is dit project inmiddels een hoofdpijndossier. Volgens VVD Amstelveen niet in de laatste plaats omdat de provincie fout op fout heeft gestapeld in dit project. Recent presenteerde de provincie een nieuwe omleidingsroute voor auto’s, maar die moet als het aan de partij ligt resoluut van tafel: ‘de omleidingsroute is er één van de buitencategorie en dat bedoel ik niet positief. De provincie moet zo snel mogelijk orde op zaken stellen in dit project’, aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.

Leidend voorwerp is de Brug over de Amstel, de brug tussen Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel gelegen in de provinciale weg N522. Al jaren heeft de provincie Noord-Holland de vervanging van deze brug in voorbereiding. Vorig jaar zijn bomen gekapt en is de realisatie gestart, maar cruciale gronden voor een omleidingsroute in de directe nabijheid van de brug zijn nog niet in eigendom. Provincie en perceeleigenaar zijn er tot op heden minnelijk niet uitgekomen. Het feit dat deze gronden nog niet in eigendom zijn, is de reden van het uitstel van de realisatie.

De provincie heeft van 29 juni tot en met 17 juli 2020 digitale inloopdagen georganiseerd waar de beoogde nieuwe omleidingsroute voor auto’s is gepresenteerd. Deze route loopt via de Machineweg in de Middelpolder, langs het Oostelijk Halfrond en de Straat van Messina, vervolgens via de Beneluxbaan terug naar de Oranjebaan. Wat de VVD in Amstelveen betreft is deze omleidingsroute echter geen te verkiezen optie. De route is te lang, deels niet geschikt voor veel autoverkeer en het zorgt voor een ongewenste scheiding tussen west en oost over een lange periode. Bewoners langs onder andere de Amsteldijk Noord en Oostermeerweg worden geacht om te rijden, terwijl ze aan de overkant in Ouderkerk a/d Amstel moeten zijn. Arjan Gerritsen: ‘Volgens de provincie bedraagt de extra reistijd circa tien minuten, maar als het straks weer drukker wordt op de weg is die tien minuten vooral in de ochtend- en avondspits verre van realistisch’.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W, waarin zij het College verzoekt zo snel mogelijk het gesprek met de provincie Noord-Holland aan te gaan en daarbij aan te dringen op afronding van het minnelijke traject met de perceeleigenaar. ‘De voorbereiding van de nieuwe omleidingsroute kost tijd en geld. Naar mijn idee kost dat meer tijd en geld, dan een wellicht gevoelige investering in particuliere grond. Het zou de provincie sieren als ze op deze wijze weten orde op zaken te stellen, zodat de oorspronkelijke omleidingsroute gerealiseerd kan worden en de vervanging van de Brug over de Amstel kan worden hervat’, aldus Arjan Gerritsen.