Amstelveen wil eigentijdse invulling participatie bewoners

 De gemeente Amstelveen hecht veel belang aan de denkkracht en mening van haar bewoners. Dit leidt namelijk tot betere en breed geaccepteerde plannen. Daarom legt het college een nieuwe participatievisie voor aan de raad. Met daarin enkele vernieuwende ideeën.

Frank Berkhout, wethouder Participatie; “Het is tijd voor een moderne aanpak en visie op participatie. Waarbij we eigentijdse vormen inzetten om de juiste doelgroepen te bereiken om mee te denken, zoals jongeren, ouderen, werkenden of niet-werkenden. Of door juist ervaringsdeskundigen in te zetten bij een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld de doelgroep fietsers bij de aanleg van een nieuw fietspad.”

Participatie op maat
Zo zet de gemeente in op digitaal participeren via het bestaande online platform http://denkmee.amstelveen.nl Op deze manier kan de gemeente een grote en vooral brede groep inwoners bij besluiten betrekken. Daarnaast is het experimenteren met stadsgesprekken via loting goed bevallen en wil zij dit blijven inzetten. Hierbij worden bewoners persoonlijk via loting uitgenodigd voor een gesprek. Zo krijgen veel verschillende inwoners de kans om mee te praten over verschillende onderwerpen. De nieuwe participatievisie is zelf ook via participatie tot stand gekomen door het inzetten van en online enquête en een stadsgesprek begin dit jaar. Deelnemers gaven aan dat ze het liefst via online enquêtes participeren. Verder wil de gemeente meer maatwerk, door telkens opnieuw te kijken wie de juiste doelgroepen zijn en hoe deze het beste kunnen worden benaderd.

Wijkplatforms gaan op in bewonersinitiatiefgroepen
In de nieuwe participatievisie vervalt de rol van de wijkplatforms. De wijkplatforms bestaan vaak uit betrokken bewoners, die zich inzetten voor het verbeteren van de wijk. Vaak zijn dat dezelfde bewoners met een kleine en identieke achterban. Daardoor worden de adviezen van de wijkplatforms niet altijd breed gedragen door wijkbewoners. In veel wijken zijn de wijkplatforms al samen gegaan met zogenaamde bewonersinitiatiefgroepen. Deze groepen organiseren allerlei activiteiten in de buurt en in wijkcentra, waarmee ze mensen uit de wijk samen willen brengen.